Language of document :

Beroep ingesteld op 19 juni 2008 - Avogadri e.a. / Commissie

(Zaak F-58/08)

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekende partijen: Chiara Avogadri (Brussel, België) en anderen (vertegenwoordigers: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis en É. Marchal, advocaten)

Verwerende partij: Commissie van de Europese Gemeenschappen

Voorwerp en beschrijving van het geding

Nietigverklaring van de besluiten houdende vaststelling van verzoekers' aanstellingsvoorwaarden als arbeidscontractanten of tijdelijke functionarissen, voor zover de duur van hun overeenkomst of de verlenging daarvan voor bepaalde tijd is

Conclusies

nietigverklaring van de besluiten houdende vaststelling van verzoekers' aanstellingsvoorwaarden als arbeidscontractanten of tijdelijke functionarissen, voor zover de duur van hun overeenkomst of de verlenging daarvan voor bepaalde tijd is;

verwijzing van de Commissie van de Europese Gemeenschappen in de kosten van de procedure.

____________