Language of document :

Talan väckt den 19 juni 2008 - Avogadri m.fl. mot kommissionen

(Mål F-58/08)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Chiara Avogadri (Bryssel, Belgien) med flera (ombud: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis, E. Marchal)

Svarande: Europeiska gemenskapernas kommission

Saken och beskrivning av tvisten

Ogiltigförklaring av beslut om fastställelse av villkoren för sökandenas anställning som kontraktsanställda eller tillfälligt anställda i den del varaktigheten av deras kontrakt eller förlängningen av dessa är tidsbegränsad.

Sökandenas yrkanden

Sökandena yrkar att personaldomstolen ska

Ogiltigförklara beslut om fastställelse av villkoren för sökandenas anställning i den del varaktigheten av deras kontrakt eller förlängningen av dessa är tidsbegränsad

förplikta Europeiska gemenskapernas kommission att ersätta rättegångskostnaderna.

____________