Language of document :

Civildienesta tiesas (pirmā palāta) 2009. gada 4. jūnija rīkojums - De Britto Patricio-Dias/Komisija

(lieta F-56/08) 1

Civildienests - Ierēdņi - Vienotā veselības apdrošināšanas shēma - Apgādājamo bērnu primāra apdrošināšana Vienotajā veselības apdrošināšanas shēmā - Sūdzības neesamība - Acīmredzama nepieņemamība

Tiesvedības valoda - franču

Lietas dalībnieki

Prasītājs: De Britto Patricio-Dias, Brisele (Beļģija) (pārstāvis - L. Massaux, avocat)

Atbildētāja: Eiropas Kopienu Komisija (pārstāvji - J. Currall un D. Martin)

Priekšmets

Iecēlējinstitūcijas lēmuma noraidīt prasītāja lūgumu attiecināt uz viņa bērniem pamata režīmu atcelšana

Rezolutīvā daļa:

de Britto Patricio-Dias prasību noraidīt kā acīmredzamu nepieņemamu;

de Britto Patricio-Dias atlīdzina tiesāšanās izdevumus.

____________

1 - OV C 209, 15.08.2008., 74. lpp.