Language of document :

Ordonanța Tribunalului Funcției Publice (Camera întâi) din 4 iunie 2009 - De Britto Patricio-Dias/Comisia

(Cauza F-56/08)1

(Funcție publică - Funcționari - Regimul comun de asigurări de sănătate - Asigurarea cu titlu primar a copiilor aflați în întreținere prin regimul comun de asigurări de sănătate - Lipsa reclamației - Inadmisibilitate vădită)

Limba de procedură: franceza

Părțile

Reclamant: De Britto Patricio-Dias (Bruxelles, Belgia) (reprezentant: L. Massaux, avocat)

Pârâtă: Comisia Comunităţilor Europene (reprezentanți: J. Currall şi D. Martin, agenţi)

Obiectul

Anularea deciziei AIPN de respingere a cererii reclamantului referitoare la posibilitatea de a beneficia de regimul primar pentru copii săi.

Dispozitivul

Respinge acțiunea formulată de domnul de Britto Patricio-Dias ca vădit inadmisibilă.

Îl obligă pe domnul De Britto Patricio-Dias la plata cheltuielilor de judecată.

____________

1 - JO C 209, 15.8.08, p. 74.