Language of document :

Personaldomstolens beslut (första avdelningen) av den 4 juni 2009 - De Britto Patricio-Dias mot kommissionen

(Mål F-56/08)1

(Personalmål - Tjänstemän - Gemensamma sjukförsäkringssystemet - Huruvida underhållsberättigade barn täcks av det gemensamma sjukförsäkringssystemet - avsaknad av klagomål - Uppenbart att talan ska avvisas)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: De Britto Patricio-Dias (Bryssel, Belgien) (ombud: advokaten L. Massaux)

Svarande: Europeiska gemenskapernas kommission (ombud: J. Currall och D. Martin)

Saken

Talan om ogiltigförklaring av tillsättningsmyndighetens beslut att avslå sökandens begäran om att den primära försäkringen ska tillämpas på sökandens barn

Avgörande

Talan avvisas, eftersom det är uppenbart att den inte kan prövas i sak.

De Britto Patricio-Dias ska ersätta rättegångskostnaderna

____________

1 - EUT C 209, 15.8.2008, s. 74.