Language of document : ECLI:EU:F:2009:55

A KÖZSZOLGÁLATI TÖRVÉNYSZÉK VÉGZÉSE

(első tanács)

2009. június 4.

F‑56/08. sz. ügy

Jorge de Britto Patrício‑Dias

kontra

az Európai Közösségek Bizottsága

„Közszolgálat – Tisztviselők – Közös egészségbiztosítási rendszer – Az eltartott gyermekek közös egészségbiztosítási rendszer általi elsődleges biztosítása – A panasz hiánya – Nyilvánvaló elfogadhatatlanság”

Tárgy: Az EK 236. cikk és az EAK 152. cikk alapján előterjesztett kereset, amelyben J. de Britto Patricio‑Dias vitatja a Bizottság azon határozatát, amely megtagadja, hogy a felperes eltartott gyermekei elsődlegesen az Európai Közösségek közös egészségbiztosítási rendszere által legyenek biztosítva.

Határozat: A Közszolgálati Törvényszék a keresetet – mint nyilvánvalóan elfogadhatatlant – elutasítja. A Közszolgálati Törvényszék a felperest kötelezi a költségek viselésére.

Összefoglaló

1.      Megsemmisítés iránti kereset – Keresettel megtámadható aktusok – Fogalom – Meghatározott jogi helyzet befolyásolására alkalmas aktusok – Kizárólag az aktus indokolása ellen irányuló kereset – Elfogadhatatlanság

(EK 230. cikk)

2.      Tisztviselők – Kereset – Előzetes közigazgatási panasz – Hiány – Elfogadhatatlanság

(Személyzeti szabályzat, 90. és 91. cikk)

1.      Csak azok az aktusok vagy határozatok minősülnek megsemmisítés iránti keresettel megtámadható intézkedéseknek, amelyek a felperes jogi helyzetének jelentős módosításával az utóbbi érdekeit közvetlenül és azonnal érintik. Ezzel szemben az ilyen aktus indokolása önmagában nem támadható meg megsemmisítés iránti keresettel, mivel az nem minősül a sérelmet okozó aktus szükséges alátámasztásának.

(lásd a 15. pontot)

Hivatkozás:

az Elsőfokú Bíróság T‑138/89. sz., NBV és NVB kontra Bizottság ügyben 1992. szeptember 17‑én hozott ítéletének (EBHT 1992., II‑2181. o.) 31. pontja;

2.      A személyzeti szabályzat 91. cikkének (2) bekezdése alapján csak akkor fogadható el a sérelmet okozó aktussal szemben benyújtott kereset, ha azt megelőzően a személyzeti szabályzat 90. cikke (2) bekezdésének megfelelően, az előírt határidőn belül panaszt nyújtottak be a kinevezésre jogosult hatósághoz, amelyet az kifejezett vagy hallgatólagos határozattal elutasított.

(lásd a 16. pontot)

Hivatkozás:

az Elsőfokú Bíróság T‑108/99. sz., Reggimenti kontra Parlament ügyben 1999. december 7‑én hozott végzésének (EBHT‑KSZ 1999., I‑A‑243. o. és II‑1205. o.) 19. pontja.