Language of document : ECLI:EU:F:2009:55

CIVILDIENESTA TIESAS RĪKOJUMS (pirmā palāta)

2009. gada 4. jūnijā

Lieta F‑56/08

Jorge de Britto Patricio-Dias

pret

Eiropas Kopienu Komisiju

Civildienests – Ierēdņi – Kopējā veselības apdrošināšanas sistēma – Apgādājamo bērnu primāra apdrošināšana Kopējā veselības apdrošināšanas sistēmā – Sūdzības neesamība – Acīmredzama nepieņemamība

Priekšmets Prasība, kas celta saskaņā ar EKL 236. pantu un EAEKL 152. pantu un ar kuru J. de Britto Patricio-Dias apstrīd Komisijas lēmumu atteikt viņa apgādājamos bērnus primāri apdrošināt Eiropas Kopienu iestāžu Kopējā veselības apdrošināšanas sistēmā

Nolēmums      Prasību noraidīt kā acīmredzami nepieņemamu. Prasītājs atlīdzina tiesāšanās izdevumus.

Kopsavilkums

1.      Prasība atcelt tiesību aktu – Pārsūdzami akti – Jēdziens – Akti, kas var ietekmēt noteiktu juridisko stāvokli – Tikai pret tiesību akta pamatojumu vērsta prasība – Nepieņemamība

(EKL 230. pants)

2.      Ierēdņi – Prasība – Iepriekšēja administratīva sūdzība – Neesamība – Nepieņemamība

(Civildienesta noteikumu 90. un 91. pants)

1.      Prasības atcelt tiesību aktu priekšmets var būt tikai rīcība vai lēmums ar juridiski saistošu iedarbību, kas tieši un nekavējoši skar prasītāja intereses, tiem raksturīgā veidā grozot tā juridisko situāciju. Savukārt šādu aktu pamatojums nevar būt prasības atcelt tiesību aktu priekšmets, ja tajā nav atspoguļots nelabvēlīgā akta lemjošajā daļā vajadzīgais pamatojums.

(skat. 15. punktu)

Atsauce

Pirmās instances tiesa: 1992. gada 17. septembris, T‑138/89 NBV un NVB/Komisija, Recueil, II‑2181. lpp., 31. punkts.

2.      Saskaņā ar Civildienesta noteikumu 91. panta 2. punktu apelācijas sūdzība par nelabvēlīgu aktu ir pieņemama tikai tad, ja iecēlējinstitūcijai ir iepriekš iesniegta sūdzība 90. panta 2. punkta izpratnē un tajā paredzētajā termiņā un ja šī sūdzība ir skaidra vai netieša noraidoša lēmuma objekts.

(skat. 16. punktu)

Atsauce

Pirmās instances tiesa: 1999. gada 7. decembris, T‑108/99 Reggimenti/Parlaments, Recueil FP, I‑A‑243. un II‑1205. lpp., 19. punkts.