Language of document : ECLI:EU:F:2009:55

ORDONANȚA TRIBUNALULUI FUNCȚIEI PUBLICE

(Camera întâi)

4 iunie 2009

Cauza F‑56/08

Jorge de Britto Patricio‑Dias

împotriva

Comisiei Comunităților Europene

„Funcție publică – Funcționari – Regimul comun de asigurări de sănătate – Asigurarea cu titlu primar a copiilor aflați în întreținere prin regimul comun de asigurări de sănătate – Lipsa reclamației – Inadmisibilitate vădită”

Obiectul: Acțiune formulată în temeiul articolelor 236 CE și 152 CE, prin care domnul de Britto Patricio‑Dias contestă decizia Comisiei prin care se refuză asigurarea cu titlu principal a copiilor pe care reclamantul îi are în întreținere prin regimul asigurărilor de sănătate comun instituțiilor Comunităților Europene

Decizia: Respinge acțiunea ca vădit inadmisibilă. Obligă reclamantul la plata cheltuielilor de judecată.

Sumarul hotărârii

1.      Acțiune în anulare – Acte supuse căilor de atac – Noțiune – Acte care pot aduce atingere unei situații juridice determinate – Acțiune îndreptată exclusiv împotriva motivării unui act – Inadmisibilitate

(art. 230 CE)

2.      Funcționari – Acțiune – Reclamație administrativă prealabilă – Lipsă – Inadmisibilitate

(Statutul funcționarilor, art. 90 și 91)

1.      Constituie acte sau decizii susceptibile de a face obiectul unei acțiuni în anulare numai măsurile care produc efecte juridice obligatorii de natură a afecta în mod direct și imediat interesele reclamantului, modificând în mod grav situația juridică a acestuia. În schimb, motivele unor astfel de acte nu pot fi supuse, ca atare, unei acțiuni în anulare, în cazul în care nu constituie suportul necesar pentru dispozitivul actului care lezează.

(a se vedea punctul 15)

Trimitere la:

Tribunalul de Primă Instanță: 17 septembrie 1992, NBV și NVB/Comisia, T‑138/89, Rec., p. II‑2181, punctul 31

2.      Potrivit articolului 91 alineatul (2) din statut, o acțiune împotriva unui act care lezează nu poate fi admisă decât în cazul în care a fost depusă în prealabil o reclamație la autoritatea împuternicită să facă numiri, în sensul articolului 90 alineatul (2), și în termenul prevăzut în acesta, iar reclamația respectivă a fost respinsă printr‑o decizie expresă sau implicită.

(a se vedea punctul 16)

Trimitere la:

Tribunalul de Primă Instanță: 7 decembrie 1999, Reggimenti/Parlamentul European, T‑108/99, RecFP, p. I‑A‑243 și II‑1205, punctul 19