Language of document : ECLI:EU:C:2018:551

Predmet C-25/17

Postupak koji je pokrenuo Tietosuojavaltuutettu

(zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Korkein hallinto-oikeus)

„Zahtjev za prethodnu odluku – Zaštita fizičkih osoba u vezi s obradom osobnih podataka – Direktiva 95/46/EZ – Područje primjene navedene direktive – Članak 3. – Prikupljanje osobnih podataka koje provode članovi vjerske zajednice u okviru svoje aktivnosti propovijedanja od vrata do vrata – Članak 2. točka (c) – Pojam ‚sustav arhiviranja osobnih podataka’ – Članak 2. točka (d) – Pojam ‚nadzornik’ – Članak 10. stavak 1. Povelje Europske unije o temeljnim pravima”

Sažetak – Presuda suda (veliko vijeće) od 10. srpnja 2018.

1.        Sudski postupak – Usmeni dio postupka – Ponovno otvaranje – Navodna netočnost činjeničnih premisa iz očitovanja koja su zainteresirane osobe podnijele u prethodnom postupku ili iz mišljenja nezavisnog odvjetnika – Opravdanje za ponovno otvaranje usmenog dijela postupka – Nepostojanje

(čl. 267. UFEU-a; Statut Suda, čl.. 23.; Poslovnik Suda, čl. 83.)

2.        Temeljna prava – Povelja Europske unije o temeljnim pravima – Pravo na slobodu mišljenja, savjesti i vjeroispovijedi – Pojam vjere – Doseg

(Povelja Europske unije o temeljnim pravima, čl. 10. st. 1.)

3.        Usklađivanje zakonodavstava – Zaštita fizičkih osoba u vezi s obradom osobnih podataka – Direktiva 95/46 – Područje primjene – Obrade osobnih podataka tijekom aktivnosti koje su izvan područja primjene prava Unije ili koje provode fizičke osobe za aktivnosti koje su isključivo osobne ili domaće naravi – Isključenost – Primjenjivost na prikupljanje osobnih podataka koje članovi vjerske zajednice provode u sklopu aktivnosti propovijedanja od vrata do vrata – Nepostojanje

(Povelja Europske unije o temeljnim pravima, čl. 10. st. 1.; Direktiva 95/46 Europskog parlamenta i Vijeća, čl. 3. st. 2.)

4.        Usklađivanje zakonodavstava – Zaštita fizičkih osoba u vezi s obradom osobnih podataka – Direktiva 95/46 – Područje primjene – Sustav arhiviranja osobnih podataka – Pojam – Skup osobnih podataka prikupljenih u okviru aktivnosti propovijedanja od vrata do vrata i strukturiranih radi olakšavanja njihove naknadne uporabe – Uključenost

(Direktiva 95/46 Europskog parlamenta i Vijeća, čl. 2. t.(c))

5.        Usklađivanje zakonodavstava – Zaštita fizičkih osoba u vezi s obradom osobnih podataka – Direktiva 95/46 – Nadzornik – Prikupljanje osobnih podataka koje provode članovi vjerske zajednice u okviru svoje aktivnosti propovijedanja od vrata do vrata – Pripisivanje odgovornosti za obradu zajednici – Zadiranje u organizacijsku autonomiju takvih zajednica – Nepostojanje

(čl. 17. UFEU-a; Povelja Europske unije o temeljnim pravima, čl. 10. st. 1.; Direktiva 95/46 Europskog parlamenta i Vijeća, čl. 2. t. (d))

1.      Vidjeti tekst odluke.

(t. 26., 28.)

2.      Vidjeti tekst odluke.

(t. 47.)

3.      Članak 3. stavak 2. Direktive 95/46/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 24. listopada 1995. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom protoku takvih podataka, u vezi s člankom 10. stavkom 1. Povelje Europske unije o temeljnim pravima, treba tumačiti na način da prikupljanje osobnih podataka koje provode članovi vjerske zajednice u okviru aktivnosti propovijedanja od vrata do vrata i naknadne obrade tih podataka ne predstavljaju ni obrade osobnih podataka tijekom aktivnosti iz članka 3. stavka 2. prve alineje te direktive ni obrade osobnih podataka koje provode fizičke osobe tijekom aktivnosti isključivo osobne ili domaće naravi u smislu članka 3. stavka 2. druge alineje navedene direktive.

(t. 51., t. 1. izreke)

4.      Članak 2. točku (c) Direktive 95/46 treba tumačiti na način da se pojam „sustav arhiviranja”, koji je naveden u toj odredbi, odnosi na skup osobnih podataka prikupljenih u okviru aktivnosti propovijedanja od vrata do vrata, koji sadržava imena i adrese te druge informacije o osobama kojima se pristupa, pod uvjetom da su ti podaci strukturirani prema određenim mjerilima koja u praksi omogućuju lakše pronalaženje radi naknadne uporabe. Kako bi taj skup bio obuhvaćen tim pojmom, nije nužno da je sastavljen od kartoteka, posebnih popisa ili drugih sustava pretraživanja.

(t. 62., t. 2. izreke)

5.      Članak 2. točku (d) Direktive 95/46, u vezi s člankom 10. stavkom 1. Povelje o temeljnim pravima, treba tumačiti na način da se vjersku zajednicu zajedno s njezinim članovima propovjednicima može smatrati nadzornikom obrada osobnih podataka, koje provode navedeni članovi propovjednici u okviru aktivnosti propovijedanja od vrata do vrata koju ta zajednica organizira, koordinira i potiče, a da pritom nije nužno ni da navedena zajednica ima pristup tim podacima ni da se utvrdi da je ona svojim članovima dala pisane smjernice ili savjete u vezi s tim obradama.

Načelo organizacijske autonomije vjerskih zajednica, koje proizlazi iz članka 17. UFEU-a, ne može dovesti u pitanje navedeno utvrđenje. Naime, ne može se smatrati da obveza svake osobe da poštuje pravna pravila Unije o zaštiti osobnih podataka predstavlja zadiranje u organizacijsku autonomiju navedenih zajednica (vidjeti analogijom presudu od 17. travnja 2018., Egenberger, C‑414/16, EU:C:2018:257, t. 58.).

(t. 74., 75., t. 3. izreke)