Language of document :

Zahtjev za prethodnu odluku koji je 25. studenoga 2020. uputio Korkein hallinto-oikeus (Finska) – A/Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto

(predmet C-634/20)

Jezik postupka: finski

Sud koji je uputio zahtjev

Korkein hallinto-oikeus

Stranke glavnog postupka

Žaliteljica: A

Druga stranka u postupku: Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto

Prethodno pitanje

Treba li članke 45. ili 49. UFEU-a, poštujući pritom načelo proporcionalnosti, tumačiti na način da im se protivi to da je nadležno tijelo države članice domaćina, na temelju nacionalnog zakonodavstva, osobi odobrilo obavljanje liječničke profesije na tri godine, uz ograničenje da ta osoba smije obavljati liječničku profesiju samo pod vodstvom i nadzorom ovlaštenog liječnika i u tom razdoblju treba završiti posebno trogodišnje osposobljavanje u području opće medicine, kako bi u državi članici domaćinu dobila odobrenje za samostalno obavljanje liječničke profesije, ako se uzme u obzir da je:

(a)    osoba u matičnoj državi članici stekla prvostupanjsku medicinsku diplomu, ali prilikom podnošenja zahtjeva za priznavanje stručne kvalifikacije u državi članici domaćinu nije mogla priložiti potvrdu o stručnom pripravničkom stažu u trajanju od jedne godine koja se kao uvjet za stjecanje stručne kvalifikacije dodatno zahtijeva u matičnoj državi članici;

(b)    osobi u državi članici domaćinu, s obzirom na članak 55.a Direktive o stručnim kvalifikacijama1 , kao glavni prijedlog, koji je ta osoba odbila, ponuđena mogućnost da u državi članici domaćinu tijekom trogodišnjeg razdoblja završi stručni pripravnički staž u skladu sa smjernicama matične države članice i da od nadležnog tijela matične države članice zatraži priznavanje tog staža kako bi potom u državi članici domaćinu ponovno mogla zatražiti odobrenje za obavljanje liječničke profesije na temelju automatskog sustava priznavanja koji se navodi u Direktivi;

(c)    svrha nacionalnih propisa države članice domaćina potaknuti sigurnost pacijenata i kvalitetu zdravstvenih usluga tako da se osigura da zdravstveno osoblje ima obrazovanje potrebno za obavljanje svoje profesionalne djelatnosti, druge nužne stručne kvalifikacije i ostale vještine potrebne za tu profesionalnu djelatnost?

____________

1     Direktiva 2005/36/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 7. rujna 2005. o priznavanju stručnih kvalifikacija (SL 2005., L 255, str. 22.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 5., svezak 1., str. 125.)