Language of document :

2020 m. lapkričio 16 d. High Court of Justice (England and Wales), Family Division (Jungtinė Karalystė) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje SS / MCP

(Byla C-603/20)

Proceso kalba: anglų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

High Court of Justice (England and Wales), Family Division

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovas: SS

Atsakovė: MCP

Prejudicinis klausimas

Ar pagal Reglamento „Briuselis 2“1 10 straipsnį valstybė narė išlaiko jurisdikciją neribotą laiką, jeigu vaikas, kurio nuolatinė gyvenamoji vieta yra toje valstybėje narėje, buvo neteisėtai išvežtas į trečiąją šalį (arba negrąžinamas), kuri po tokio išvežimo (ar negrąžinimo) vėliau tapo nuolatinė jo gyvenamoji vieta?

____________

1 2003 m. lapkričio 27 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2201/2003 dėl jurisdikcijos ir teismo sprendimų, susijusių su santuoka ir tėvų pareigomis, pripažinimo bei vykdymo, panaikinantis Reglamentą (EB) Nr. 1347/2000 (OL L 338, 2003, p. 1; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 19 sk., 6 t., p. 243).