Language of document :

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2020. gada 12. novembrī iesniedza Varhoven administrativen sad (Bulgārija) – “AKZ – Burgas” EOOD/Direktor na Direktsia “Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika – Burgas”

(Lieta C-602/20)

Tiesvedības valoda – bulgāru

Iesniedzējtiesa

Varhoven administrativen sad

Pamatlietas puses

Kasācijas sūdzības iesniedzēja: “AKZ – Burgas” EOOD

Atbildētājs kasācijas tiesvedībā: Direktor na Direktsia “Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika”

Prejudiciālie jautājumi

Vai Savienības tiesībām ir pretrunā tāds valsts tiesiskais regulējums, kāds tiek aplūkots pamatlietā, kurā likumiskie procenti, kas ir jāmaksā atlīdzinot sociālās apdrošināšanas iemaksas, kuras ir iekasētas, pārkāpjot Savienības tiesības, tiek noteikti tikai par laikposmu no nākamās dienas pēc pieteikuma atmaksāt pamatsummu?

Vai Savienības tiesībām, it īpaši līdzvērtības un efektivitātes principiem, ir pretrunā tāds valsts tiesiskais regulējums, kāds tiek aplūkots pamatlietā, kurā likumiskie procenti, kas ir jāmaksā atlīdzinot obligātās iemaksas, kuras ir iekasētas, pārkāpjot Savienības tiesības, tiek noteikti tikai par laikposmu no nākamās dienas pēc pieteikuma atmaksāt šīs bez tiesiska pamata samaksātās/iekasētās iemaksas līdz to atmaksai?

____________