Language of document :

Cerere de decizie preliminară introdusă de Riigikohus (Estonia) la 14 aprilie 2021 – I. L./ Politsei- ja Piirivalveamet

(Cauza C-241/21)

Limba de procedură: estoniana

Instanța de trimitere

Riigikohus

Părțile din procedura principală

Recurent: I L.

Intimată: Politsei- ja Piirivalveamet

Întrebarea preliminară

Articolul 15 alineatul (1) prima teză din Directiva 2008/115/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 16 decembrie 2008 privind standardele și procedurile comune aplicabile în statele membre pentru returnarea resortisanților țărilor terțe aflați în situație de ședere ilegală1 poate fi interpretat în sensul că statele membre pot ține în custodie publică un resortisant al unei țări terțe în privința căruia există un risc real ca, în timp ce se află în libertate, anterior îndepărtării, să săvârșească o infracțiune a cărei cercetare și pedepsire ar putea îngreuna substanțial desfășurarea procesului de îndepărtare?

____________

1     Directiva 2008/115/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 16 decembrie 2008 privind standardele și procedurile comune aplicabile în statele membre pentru returnarea resortisanților țărilor terțe aflați în situație de ședere ilegală (JO 2008, L 348, p. 98).