Language of document :

Ordonanța Tribunalului Funcției Publice (Camera întâi) din 27 septembrie 2011 - Lübking și alții/Comisia

(Cauza F-105/06)1

(Funcție publică - Funcționari - Promovare - Exercițiul de promovare 2005 - Noua structură a carierelor - Prelungirea carierie prin introducerea unor grade noi fără echivalent în vechiul statut - Aplicarea articolului 45 din statut, a anexei XIII la statut, precum și a DGA applicabile începând cu 2005 - Principiul egalității de tratament - Efect retroactiv al deciziilor de promovare la o dată anterioră datei de 1 mai 2004 - Măsuri tranzitorii - Acțiune vădit inadmisibilă sau vădit nefondată)

Limba de procedură: franceza

Părțile

Reclamanți: Johannes Lübking și alții (Bruxelles, Belgia) (reprezentanți: B. Cortese și C. Cortese, avocați)

Pârâtă: Comisia Europeană (reprezentanți: J. Currall și G. Berscheid, agenți)

Intervenient în susținerea pârâtei: Consiliul Uniunii Europene (reprezentanți: inițial M. Simm și B. Driessen, ulterior M. Bauer, J. Monteiro și K. Zieleśkiewicz, agenți)

Obiectul

Anularea deciziei Comisiei publicate în Informations administratives (Informații administrative) nr. 85 2005 din 23 noiembrie 2005, în măsura în care a prevăzut promovarea reclamanților la gradul A*9, iar nu la gradul A*10, în cadrul exercițiului de promovare 2005

Dispozitivul

Respinge acțiunea.

Atât reclamanții, cât și Comisia Europeană suportă propriile cheltuieli de judecată.

Consiliul Uniunii Europene, în calitate de intervenient, suportă propriile cheltuieli de judecată.

____________

1 - JO C 281,18.11.2006, p. 45.