Language of document :

Προσφυγή/αγωγή της 4ης Σεπτεμβρίου 2006 - Arpaillange κ.λπ. κατά Επιτροπής

(Υπόθεση F-104/06)

Γλώσσα διαδικασίας: η γαλλική

Διάδικοι

Προσφεύγοντες/ενάγοντες: Joséphine Arpaillange (Σαντιάγο, Χιλή) και λοιποί [εκπρόσωποι: S. Rodrigues και C. Bernard-Glanz, δικηγόροι]

Καθής/εναγομένη: Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

Αιτήματα των προσφευγόντων/εναγόντων

Οι προσφεύγοντες/ενάγοντες (στο εξής: προσφεύγοντες) ζητούν από το Δικαστήριο Δημόσιας Διοίκησης:

να ακυρώσει τις αποφάσεις της αρμόδιας αρχής για τη σύναψη συμβάσεων (ΑΑΣΣ) περί καθορισμού των όρων προσλήψεως των προσφευγόντων, όπως αυτοί προκύπτουν από τις συμβάσεις τους ως συμβασιούχων υπαλλήλων, καθόσον ο αριθμός των ετών επαγγελματικής πείρας που αναγνώρισε στους προσφεύγοντες η ΑΑΣΣ είναι χαμηλότερος από τον αριθμό των ετών επαγγελματικής πείρας που έχουν πράγματι συγκεντρώσει οι προσφεύγοντες·

να υποδείξει στην ΑΑΣΣ τα αποτελέσματα που συνεπάγεται η ακύρωση των προσβαλλομένων αποφάσεων, και ιδίως την ανακατάταξη των προσφευγόντων σε βαθμό και κλιμάκιο που λαμβάνει υπόψη την πραγματική επαγγελματική πείρα τους και την αρχαιότητά τους υπό την ιδιότητά των ατομικών εμπειρογνωμόνων·

να μετατρέψει, ενδεχομένως, τις συμβάσεις των προσφευγόντων σε συμβάσεις αορίστου χρόνου·

να υποχρεώσει την καθής/εναγομένη (στο εξής: καθής) να καταβάλει στους προσφεύγοντες τη διαφορά μεταξύ του μισθού που αντιστοιχεί στον βαθμό και το κλιμάκιο στο οποίο κατετάγησαν και του μισθού που αντιστοιχεί στον βαθμό και το κλιμάκιο στο οποίο έπρεπε να καταταγούν, πλέον τόκων υπερημερίας·

επικουρικώς, να υποχρεώσει την καθής, αφενός, να αποκαταστήσει τη ζημία που υπέστησαν οι προσφεύγοντες, από την άποψη της απώλειας εισοδήματος, λόγω της μετάβασής τους από το καθεστώς του ατομικού εμπειρογνώμονα σε εκείνο του συμβασιούχου υπαλλήλου, με την καταβολή μηνιαίας αντισταθμιστικής αποζημιώσεως και, αφετέρου, να καταβάλει στους προσφεύγοντες τη διαφορά μεταξύ του μισθού που εισπράττουν από την ανάληψη των καθηκόντων τους ως συμβασιούχων υπαλλήλων και του μισθού που προσαυξάνεται με την προαναφερθείσα αποζημίωση, πλέον τόκων υπερημερίας·

να καταδικάσει την καθής στα δικαστικά έξοδα.

Ισχυρισμοί και κύρια επιχειρήματα

Οι προσφεύγοντες, αφού εργάσθηκαν επί πολλά έτη σε αντιπροσωπείες της Επιτροπής εκτός της Κοινότητας υπό το καθεστώς των ατομικών εμπειρογνωμόνων, προσελήφθησαν υπό το καθεστώς των συμβασιούχων υπαλλήλων, κατόπιν της καταργήσεως του άλλου καθεστώτος.

Κατά την κατάταξη των προσφευγόντων σε βαθμό και κλιμάκιο, η Επιτροπή αναγνώρισε σ' αυτούς μικρότερη επαγγελματική πείρα από εκείνη που οι προσφεύγοντες εκτιμούν ότι όντως έχουν συγκεντρώσει και, εν πάση περιπτώσει, μικρότερη από εκείνη που τους είχε αναγνωρισθεί κατά το χρονικό σημείο της προσλήψεώς τους ως ατομικών εμπειρογνωμόνων.

Προς στήριξη της προσφυγής τους, οι προσφεύγοντες επικαλούνται παράβαση του Καθεστώτος που εφαρμόζεται επί του λοιπού προσωπικού των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΚΛΠ), καθόσον το άρθρο 2 των γενικών εκτελεστικών διατάξεων σχετικά με τις διαδικασίες που διέπουν την πρόσληψη και την απασχόληση των συμβασιούχων υπαλλήλων της 7ης Απριλίου 2004 (ΓΔΕ) θέτει μια προϋπόθεση προσλήψεως των συμβασιούχων υπαλλήλων -ένα έτος προσήκουσας επαγγελματικής πείρας- η οποία δεν προβλέπεται στο άρθρο 82 του ΚΛΠ.

Επιπλέον, οι προσφεύγοντες εκτιμούν ότι, κατά την αξιολόγηση της επαγγελματικής πείρας τους, η Επιτροπή παραβίασε τις αρχές της ασφαλείας δικαίου και της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης, παρέβη το καθήκον αρωγής και υπέπεσε σε πρόδηλη πλάνη εκτιμήσεως.

Εν συνεχεία, οι προσφεύγοντες επικαλούνται παραβίαση της αρχής της ίσης μεταχειρίσεως και της απαγορεύσεως των διακρίσεων, καθόσον: πρώτον, οι ΓΔΕ προβλέπουν ότι ένας υπάλληλος που έχει πείρα περίπου 20 ετών κατατάσσεται στον ίδιο βαθμό με υπάλληλο που έχει πείρα μόνον 7 ετών· δεύτερον, οι συμβασιούχοι υπάλληλοι που εμπίπτουν στο άρθρο 3α του ΚΛΠ, όπως οι προσφεύγοντες, και εκείνοι που εμπίπτουν στο άρθρο 3β του ΚΛΠ αντιμετωπίζονται κατά διαφορετικό τρόπο, από την άποψη της δυνατότητας κατατάξεως σε βαθμό κατά την πρόσληψη, της αξιολογήσεως της επαγγελματική πείρας τους και της εξελίξεως της σταδιοδρομίας, ενώ η κατάστασή τους είναι συγκρίσιμη· τρίτον, δεν έχει προβλεφθεί για τους πρώην ατομικούς εμπειρογνώμονες αποζημίωση λόγω απώλειας εισοδήματος, όπως εκείνη που προβλέπεται για τους πρώην τοπικούς υπαλλήλους.

Τέλος, οι προσφεύγοντες επικαλούνται παραβίαση της αρχής του σεβασμού των κεκτημένων δικαιωμάτων, λόγω, αφενός, της επακόλουθης μειώσεως του μισθού τους για πανομοιότυπα καθήκοντα και, αφετέρου, λόγω της μη συνεκτιμήσεως των ετών κατά τα οποία υπηρέτησαν υπό το καθεστώς των ατομικών εμπειρογνωμόνων για τους σκοπούς της κατατάξεώς τους σε κλιμάκιο και για τους σκοπούς της μετατροπής των συμβάσεών τους ως συμβασιούχων υπαλλήλων ορισμένου χρόνου σε συμβάσεις αορίστου χρόνου.

____________