Language of document :

2006 m. rugsėjo 4 d. pareikštas ieškinys byloje Arpaillange ir kt. prieš Komisiją

(Byla F-104/06)

Proceso kalba: prancūzų

Šalys

Ieškovai: Joséphine Arpaillange (Santiago de Chili, Čilė) ir kiti, atstovaujami advokatų S. Rodrigues et C. Bernard-Glanz

Atsakovė: Europos Bendrijų Komisija

Ieškovės reikalavimai

Panaikinti Darbo sutartis sudaryti įgaliotos tarnybos sprendimus, kuriais nustatytos ieškovų sutartininkų įdarbinimo sąlygos jų darbo sutartyse, kadangi Darbo sutartis sudaryti įgaliota tarnyba pripažįsta mažesnį ieškovų profesinės patirties metų skaičių nei realus jų sukauptas profesinės patirties metų skaičius.

Įpareigoti Darbo sutartis sudaryti įgaliotą tarnybą atlikti veiksmus, susijusius su skundžiamų sprendimų panaikinimu, būtent, priskirti ieškovus į lygį ir pakopą, kurie atitiktų realią jų profesinę patirtį ir jų, kaip pavienių ekspertų, stažą.

Jeigu reikia, pakeisti ieškovų sutartis į neterminuotas sutartis.

Priteisti iš atsakovės pervesti ieškovams atlyginimo, atitinkančio jiems suteiktą lygį ir pakopą, ir atlyginimo, atitinkančio lygį ir pakopą, kurie jiems turėjo būti suteikti, skirtumą su palūkanomis.

Arba priteisti iš atsakovės, pirma, mėnesinę kompensaciją nuostoliams, ieškovų patirtiems praradus pajamas dėl jų, pavienių ekspertų, statuso pakeitimo į sutartininkų statusą, atlyginti ir, antra, sumokėti ieškovams skirtumą tarp atlyginimo, kurį jie gavo kaip sutartininkai, ir atlyginimo, prie kurio pridėta minėta mėnesinė kompensacija su palūkanomis.

Priteisti iš atsakovės bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Ieškovai, keletą metų dirbę kaip Komisijos deleguoti pavieniai ekspertai už Bendrijos ribų, buvo įdarbinti sutartininkais ir prarado ankstesnį statusą.

Komisija, nustatydama ieškovų lygį ir pakopą, pripažino mažesnę profesinę patirtį nei jie teigia realiai turintys ir, bet kokiu atveju, mažesnę nei jiems buvo pripažinta juos įdarbinant pavieniais ekspertais.

Pagrįsdami savo ieškinį ieškovai nurodo Kitų Europos Bendrijų tarnautojų įdarbinimo sąlygų (toliau − Įdarbinimo sąlygų) pažeidimą, kadangi 2004 m. balandžio 7 d. Bendrųjų procedūrų, reglamentuojančių sutartininkų įdarbinimą, įgyvendinimo taisyklių 2 straipsnyje nustatyta sutartininkų įdarbinimo sąlyga − vieneri atitinkamos profesinės patirties metai, − kuri numatyta Įdarbinimo sąlygų 82 straipsnyje.

Be to, ieškovai mano, kad Komisija, vertindama jų profesinę patirtį, pažeidė teisinio saugumo ir teisėtų lūkesčių apsaugos principus, pareigą rūpintis darbuotojais ir padarė akivaizdžią vertinimo klaidą.

Be to, ieškovai nurodo lygiateisiškumo ir nediskriminavimo principų pažeidimą dėl šių priežasčių: pirma, Bendrosiose įgyvendinimo taisyklėse numatyta, kad tarnautojas, turintis beveik 20 metų patirties yra priskiriamas tam pačiam lygiui kaip ir tarnautojas, turintis vos 7 metų patirtį; antra, sutartininkai, kuriems, kaip ir ieškovams, taikomas Įdarbinimo sąlygų 3a straipsnis ir sutartininkai, kuriems taikomas Įdarbinimo sąlygų 3b straipsnis, nors jų statusas yra panašus, yra skirtingai traktuojami galimo lygio nustatymo įdarbinant ir profesinės patirties nustatymo bei karjeros raidos atžvilgiu; trečia, kompensacija už pajamų sumažėjimą, kuri yra mokama buvusiems vietos darbuotojams, nebuvo numatyta buvusiems pavieniams ekspertams.

Galiausiai, ieškovai nurodo suteiktų teisių gerbimo principo pažeidimą, kadangi, pirma, sumažintas atlyginimas už tas pačias pareigas ir, antra, neatsižvelgta į metus, kuriuos jie dirbo kaip pavieniai ekspertai, ieškovų pakopos nustatymo ir terminuotų sutartininkų sutarčių pakeitimo į neterminuotas tikslais.

____________