Language of document :

Usnesení Soudu pro veřejnou službu (prvního senátu) ze dne 22. ledna 2008 - Erbežnik v. Parlament

(Věc F-106/06)1

Jednací jazyk: slovinština

Předseda prvního senátu rozhodl o vyškrtnutí věci v návaznosti na smírné vyřešení sporu.

____________

1 - Úř. věst. C 281, 18.11.2006, s. 46.