Language of document :

Digriet tat-Tribunal għas-Servizz Pubbliku (L-Ewwel Awla) tat-22 ta' Jannar 2008 - Erbežnik vs Il-Parlament

(Kawża F-106/06)1

Lingwa tal-kawża : is-Sloven

Il-President ta' l-Ewwel Awla ordna t-tħassir tal-kawża wara li ntlaħaq ftehim bonarju.

____________

1 - ĠU C 281, 18.11.06, 46.