Language of document :

Personalerettens dom (Anden Afdeling) af 12. marts 2009 - Arpaillange m.fl. mod Kommissionen

(Sag F-104/06) 1

(Personalesag - kontraktansatte - ansættelse - indplacering - tidligere selvstændige eksperter - eksamensbevis - erhvervserfaring - ulovlighedsindsigelse)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøgere: Joséphine Arpaillange m.fl. (Santiago, Chile) (ved avocats S. Rodrigues og C. Bernard-Glanz)

Sagsøgt: Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber (ved J. Currall og G. Berscheid, som befuldmægtigede)

Intervenient til støtte for sagsøgte: Rådet for Den Europæiske Union (ved I. Sulce og B. Driessen, som befuldmægtigede)

Sagens genstand

Dels annullation af ansættelsesmyndighedens afgørelser, hvorved sagsøgernes ansættelsesvilkår fastsættes, således som de fremgår af deres ansættelseskontrakter som kontraktansatte, for så vidt som længden af den erhvervserfaring, ansættelsesmyndigheden anerkender, er kortere end den, sagsøgerne rent faktisk har gennemført, dels en påstand om erstatning.

Konklusion

Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber frifindes.

Hver part bærer sine egne omkostninger.

____________

1 - EUT C 261 af 28.10.2006, s. 35.