Language of document :

Virkamiestuomioistuimen tuomio (toinen jaosto) 12.3.2009 - Arpaillange ym. v. komissio

(Asia F-104/06)1

(Henkilöstö - Sopimussuhteiset työntekijät - Palvelukseen ottaminen - Luokittelu - Entiset yksittäiset asiantuntijat - Tutkintotodistus - Työkokemus - Lainvastaisuutta koskeva väite)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantajat: Joséphine Arpaillange ym. (Santiago, Chile) (edustajat: asianajajat S. Rodrigues ja C. Bernard-Glanz)

Vastaaja: Euroopan yhteisöjen komissio (asiamiehet: J. Currall ja G. Berscheid)

Väliintulija, joka tukee vastaajan vaatimuksia: Euroopan unionin neuvosto (asiamiehet: I. Sulce ja B. Driessen)

Oikeudenkäynnin kohde

Yhtäältä kantajien palvelukseen ottamisen edellytysten vahvistamisesta tehtyjen palvelussopimukset tekevän viranomaisen päätösten, sellaisina kuin ne ilmenevät heidän sopimussuhteisen toimihenkilön sopimuksistaan, kumoaminen siltä osin kuin sen työkokemuksen pituus, jonka palvelussopimukset tekevä viranomainen on heidän osaltaan vahvistanut, on lyhyempi kuin se, mitä kantajille on todellisuudessa karttunut, ja toisaalta vahingonkorvausvaatimus

Tuomiolauselma

Kanne hylätään.

Asianosaiset vastaavat omista oikeudenkäyntikuluistaan.

____________

1 - EUVL C 261, 28.10.2006, s. 35.