Language of document :

Hotărârea Tribunalului Funcției Publice (Camera a doua) din 12 martie 2009 -Arpaillange și alții/Comisia

(Cauza F-104/06)1

(Funcție publică - Agenți contractuali - Recrutare - Încadrare - Foști experți individuali - Diplomă - Experiență profesională - Excepție de nelegalitate)

Limba de procedură: franceza

Părțile

Reclamanți: Joséphine Arpaillange și alții (Santiago, Chile) (reprezentanți: S. Rodrigues și C. Bernard-Glanz, avocați)

Pârâtă: Comisia Comunităților Europene (reprezentanți: J. Currall și G. Berscheid, agenți)

Intervenient în susținerea pârâtei: Consiliul Uniunii Europene (reprezentanți: I. Sulce și B. Driessen, agenți)

Obiectul

Pe de o parte, anularea deciziilor autorității abilitate să încheie contracte de stabilire a condițiilor de angajare a reclamanților, astfel cum reies acestea din contractele lor de agent contractual, în măsura în care numărul de ani de experiență profesională care le este recunoscut de autoritatea abilitată să încheie contracte este inferior numărului de ani de experiență profesională efectiv acumulați de reclamanți și, pe de altă parte, o cerere de daune interese.

Dispozitivul

Respinge acțiunea.

Fiecare parte suportă propriile cheltuieli de judecată.

____________

1 - JO C 261, 28.10.2006, p. 35.