Language of document :

Sodba Sodišča za uslužbence (drugi senat) z dne 12. marca 2009 - Arpaillange in drugi proti Komisiji

(Zadeva F-104/06)1

(Javni uslužbenci - Pogodbeni uslužbenci - Zaposlitev - Razporeditev - Nekdanji posamezni strokovnjaki - Diploma - Delovne izkušnje - Ugovor nezakonitosti)

Jezik postopka: francoščina

Stranke

Tožeče stranke: Joséphine Arpaillange in drugi (Santiago, Čile) (zastopnika: S. Rodrigues in C. Bernard-Glanz, odvetnika)

Tožena stranka: Komisija Evropskih skupnosti (zastopnika: J. Currall in G. Berscheid, zastopnika)

Intervenient v podporo tožene stranke: Svet Evropske unije (zastopnika: I. Sulce in B. Driessen, zastopnika)

Predmet zadeve

Na eni strani razglasitev ničnosti odločb Organa, pooblaščenega za sklepanje pogodb (OPSP), ki se nanašajo na določitev zaposlitvenih pogojev tožečih strank, kot izhajajo iz njihovih pogodb o zaposlitvi začasnih uslužbencev, ker jim je OPSP priznal manj let delovnih izkušenj, kot pa so jih dejansko pridobile, in na drugi strani odškodninski zahtevek.

Izrek sodbe

1.    Tožba se zavrne.

2.    Vsaka stranka nosi svoje stroške.

____________

1 - UL C 261, 28.10.2006, str. 35.