Language of document : ECLI:EU:F:2008:2

AVALIKU TEENISTUSE KOHTU ESIMESE KOJA ESIMEHE MÄÄRUS

22. jaanuar 2008

Kohtuasi F‑106/06

Anže Erbežnik

versus

Euroopa Parlament

Vaidluse lahendamine kompromissiga Avaliku Teenistuse Kohtu algatusel – Registrist kustutamine

Ese:      EÜ artikli 236 ja EA artikli 152 alusel esitatud hagi, millega A. Erbežnik, kes on seadusjärgselt vabaabielus preili Horvatiga, palub sisuliselt tühistada parlamendi otsus, millega talle määrati sisseseadmistoetus ulatuses, mis on ette nähtud ametnikele, kellel ei ole õigust majapidamistoetusele; see hagi käsitleb nimetatud toetuse esimest kolmandikku, mis personalieeskirjade VII lisa artikli 5 lõike 1 ning muude teenistujate teenistustingimuste artikli 24 kohaselt ning pärast hageja mais 2005 esitatud maksmise taotlust talle parlamendi 2. juuni 2005. aasta sellekohase otsuse alusel maksti; teise võimalusena palub hageja Avaliku Teenistuse Kohtul kohustada parlamenti võtma arvesse hageja perekonnaseisu muutumist pärast abiellumist augustis 2005 makstud sisseseadmistoetuse osade suhtes.

Otsus: Kustutada kohtuasi F‑106/06: Erbežnik vs. parlament Avaliku Teenistuse Kohtu registrist. Parlament maksab hageja kulude ja kohtukulude katteks 6000 euro suuruse summa. Parlament kannab ise oma kohtukulud.

Kokkuvõte

Ametnikud – Hagi – Vaidluse lahendamine kompromissiga Avaliku Teenistuse Kohtus – Registrist kustutamine

(Avaliku Teenistuse Kohtu kodukord, artiklid 69 ja 74)