Language of document :

Zahtjev za prethodnu odluku koji je 26. svibnja 2021. uputio Tribunale di Trieste (Italija) – GE/Ministero dell’Interno, Dipartimento per le Libertà civili e l'Immigrazione – Unità Dublino

(predmet C-328/21)

Jezik postupka: talijanski

Sud koji je uputio zahtjev

Tribunale di Trieste

Stranke glavnog postupka

Žalitelj: GE

Druga stranka u žalbenom postupku: Ministero dell’Interno, Dipartimento per le Libertà civili e l'Immigrazione – Unità Dublino

Prethodna pitanja

Treba li članak 27. Uredbe (EU) br. 604/20131 tumačiti:

•    u smislu da neuručenje brošure s informacijama iz članka 4. stavaka 2. i 3. Uredbe (EU) br. 604/2013 osobi koja se nalazi u uvjetima opisanima u članku 23. stavku 1. Uredbe (EU) br. 604/2013 samo po sebi dovodi do neotklonjive ništetnosti mjere transfera (te eventualno i do odgovornosti za razmatranje zahtjeva za međunarodnu zaštitu države članice kojoj je osoba podnijela novi zahtjev);

•    ili pak u smislu da je na žalitelju da dokaže pred sudom da bi, da mu je brošura bila uručena, postupak imao drukčiji ishod?

Treba li članak 27. Uredbe (EU) br. 604/2013 Europske unije tumačiti

•     na način da neuručenje brošure s informacijama iz članka 29. Uredbe (EU) br. 603/2013 osobi koja se nalazi u uvjetima opisanima u članku 24. stavku 1. Uredbe (EU) br. 604/2013 samo po sebi dovodi do neotklonjive ništetnosti mjere transfera (te eventualno i do posljedičnog nužnog pružanja mogućnosti za podnošenje novog zahtjeva za međunarodnu zaštitu);

•    ili pak na način da je na žalitelju da dokaže pred sudom da bi, da mu je bila uručena brošura, postupak imao drukčiji ishod?

____________

1     Uredba (EU) br. 604/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. lipnja 2013. o utvrđivanju kriterija i mehanizama za određivanje države članice odgovorne za razmatranje zahtjeva za međunarodnu zaštitu koji je u jednoj od država članica podnio državljanin treće zemlje ili osoba bez državljanstva (preinaka) (SL 2013., L 180, str. 31.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 19., svezak 15, str. 108. i ispravak SL 2017., L 49, str. 50.)