Language of document :

Cerere de decizie preliminară introdusă de Cour d'appel de Paris (Franța) la 29 aprilie 2015 - Granarolo SpA/Ambrosi Emmi France SA

(Cauza C-196/15)

Limba de procedură: franceza

Instanța de trimitere

Cour d'appel de Paris

Părțile din procedura principală

Reclamantă: Granarolo SpA

Pârâtă: Ambrosi Emmi France SA

Întrebările preliminare

Articolul 5 punctul 3 din Regulamentul (CE) nr. 44/2001 al Consiliului din 22 decembrie 20001 trebuie înțeles în sensul că ține de materia delictuală acțiunea în despăgubire pentru ruperea unor relații comerciale stabilite, constând în furnizarea de mărfuri unui distribuitor timp de mai mulți ani, fără contract cadru și nici exclusivitate?

În cazul unui răspuns negativ la prima întrebare, litera (b) a articolului 5 punctul 1 din acest regulament este aplicabilă pentru a determina locul executării obligației care formează obiectul cererii în cazul precizat la punctul 1)?