Language of document :

Tiedonanto virallisessa lehdessä

 

Yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen presidentin määräys, 31 päivänä tammikuuta 2003, asiassa T-224/02 R, Miguel Forcat Icardo vastaan Euroopan yhteisöjen komissio

(Välitoimimenettely ( Henkilöstö ( Tutkimatta jättäminen ( Kiireellisyysedellytys ei täyty)

(Oikeudenkäyntikieli: ranska)

Asiassa T-224/02 R, Miguel Forcat Icardo, Euroopan yhteisöjen komission virkamies, kotipaikka Bryssel, edustajanaan asianajaja A. Lucas, vastaan Euroopan yhteisöjen komissio (asiamiehinään J. Currall ja H. Tserepa-Lacombe), jossa kantaja vaatii ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuinta ensinnäkin toteamaan, että komission on siirrettävä kantaja Yhdistyneiden kansakuntien maatalous- ja elintarvikejärjestöön Roomaan, ja toiseksi, että kantajasta 18.3.2002 laadittu arviointikertomus vuosilta 1999-2001 on kumottava, yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen presidentti on 31.1.2003 antanut määräyksen, jonka määräysosa on seuraava:

1)Välitoimihakemus hylätään.

2)Oikeudenkäyntikuluista päätetään myöhemmin.

____________