Language of document :

Tiedonanto virallisessa lehdessä

 

Asian T-224/02 poistaminen rekisteristä1

(oikeudenkäyntikieli: ranska)

Euroopan yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen (ensimmäinen jaosto) 16.9.2004 antamalla määräyksellä ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen rekisteristä on poistettu asia T-224/02, Miguel Forcat Icardo vastaan Euroopan yhteisöjen komissio.

____________

1 - EYVL C 247, 12.10.2002.