Language of document :

Oznámenie v Úradnom vestníku

 

Výmaz veci T-224/021

(Jazyk konania: francúzština)

Uznesením zo 16. septembra 2004 Súd prvého stupňa Európskych spoločenstiev (prvá komora) nariadil výmaz veci T-224/02: Miguel Forcat Icardo proti Komisii Európskych spoločenstiev.

____________

1 - Ú. v. ES C 247 z 12. 10. 2002