Language of document :

2021. március 4-én benyújtott kereset – Európai Parlament kontra Európai Bizottság

(C-137/21. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: angol

Felek

Felperes: Európai Parlament (képviselők: P. López-Carceller, J. Rodrigues, S. Alonso de León meghatalmazottak)

Alperes: Európai Bizottság

A felperes azt kéri, hogy a Bíróság:

állapítsa meg, hogy a Bizottság megsértette a Szerződést azáltal, hogy nem fogadta el a 2018/1806 rendelet1 7. cikkének f) pontja szerinti, felhatalmazáson alapuló jogi aktust;

az Európai Bizottságot kötelezze a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

Keresetének alátámasztása érdekében a felperes egyetlen jogalapra hivatkozik, nevezetesen a Szerződések megsértésére.

A Parlament szerint a Bizottság köteles lett volna a 2018/1806 rendelet 7. cikkének f) pontja szerinti, felhatalmazáson alapuló jogi aktust elfogadni. A 2020. október 22-i határozattal a Parlament felhívta a Bizottságot, hogy fogadja el a szóban forgó jogi aktust. Mivel a Bizottság 2020. december 22-ig nem fogadta el a felhatalmazáson alapuló jogi aktust, a Parlament úgy döntött, hogy az EUMSZ 265. cikk alapján intézményi mulasztás megállapítása iránti keresetet indít.

____________

1 A külső határok átlépésekor vízumkötelezettség alá eső, illetve az e kötelezettség alól mentes harmadik országbeli állampolgárok országainak felsorolásáról szóló, 2018. november 14-i (EU) 2018/1806 európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL 2018. L 303., 39. o.).