Language of document :

Žalba koju je 2. ožujka 2021. podnio Production Christian Gallimard protiv presude Općeg suda (deveto vijeće) od 16. prosinca 2020. u predmetu T-863/19, Production Christian Gallimard / EUIPO - Éditions Gallimard

(predmet C-143/21 P)

Jezik postupka: francuski

Stranke

Žalitelj: Production Christian Gallimard (zastupnik: L. Dreyfuss-Bechmann, odvjetnica)

Druga stranka u postupku: Ured Europske unije za intelektualno vlasništvo, Éditions Gallimard la nouvelle revue française éditions de la nouvelle revue française SA

Sud (vijeće za dopuštanje žalbi) je rješenjem od 5. svibnja 2021. odlučio da je žalba nedopuštena te je naložio društvu Production Christian Gallimard snošenje vlastitih troškova.

____________