Language of document :

Odvolanie podané 2. marca 2021: Production Christian Gallimard proti rozsudku Všeobecného súdu (deviata komora) zo 16. decembra 2020 vo veci T-863/19, Production Christian Gallimard/EUIPO – Éditions Gallimard

(vec C-143/21 P)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Odvolateľka: Production Christian Gallimard (v zastúpení: L. Dreyfuss-Bechmann, avocate)

Ďalší účastníci konania: Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo, Éditions Gallimard la nouvelle revue française éditions de la nouvelle revue française SA

Uznesením z 5. mája 2021 Súdny dvor (komora príslušná prijímať odvolania) rozhodol, že odvolanie sa neprijíma a Production Christian Gallimard znáša svoje vlastné trovy konania.

____________