Language of document :

A Verwaltungsgericht, Autonome Sektion für die Provinz Bozen (Olaszország) által 2021. február 18-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – KW kontra Autonome Provinz Bozen

(C-102/21. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: német

A kérdést előterjesztő bíróság

Verwaltungsgericht, Autonome Sektion für die Provinz Bozen

Az alapeljárás felei

Felperes: KW

Alperes: Autonome Provinz Bozen

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

Lejárt-e 2016. december 31-én az Európai Bizottság 2012. július 25-i SA.32113 (2010/N) határozatával engedélyezett, magas alpesi területen fekvő azon havasi és menedékházak részére megújuló energiaforrásokból saját használatra villamos energiát termelő kisvízerőművek építésére igénybe vehető 80%-os mértékű támogatás, amelyek esetében az áramhálózathoz való csatlakozás arányos műszaki és pénzügyi ráfordítással nem valósítható meg?

2.    Az előző kérdésre adott igenlő válasz esetén:

2.1.    Úgy kell-e értelmezni az (EU) 2015/1589 rendelet1 20. cikkét, hogy visszaélésszerűen felhasznált támogatás esetén a tagállami hatóság eljárását megelőzően a Bizottságnak visszatéríttetési határozatot kell hoznia?

2.2.    Az EUMSZ 107. cikk (3) bekezdésének c) pontja értelmében összeegyeztethető-e az említett támogatás a belső piaccal, mivel egyes gazdasági területek fejlődésének előmozdítását célozza, vagy pedig alkalmas a verseny torzítására és a tagállamok közötti kereskedelem befolyásolására?

____________

1 Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 108. cikkének alkalmazására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 2015. július 13-i tanácsi rendelet (HL 2015. L 248., 9. o.).