Language of document :

Rozsudek Soudního dvora (třetího senátu) ze dne 28. března 2019 – Spolková republika Německo v. Evropská komise

(Věc C-405/16 P)1

„Kasační opravný prostředek – Státní podpory – Podpory poskytnuté některými ustanoveními německého pozměněného zákona o obnovitelných zdrojích energie (zákon EEG z roku 2012) – Podpora výrobců elektřiny EEG a nižší příplatek EEG pro uživatele s vysokou spotřebou energie – Rozhodnutí prohlašující podpory za částečně neslučitelné s vnitřním trhem – Pojem ‚státní podpora‘ – Výhoda – Státní prostředky – Veřejná kontrola prostředků – Opatření srovnatelné s daní ze spotřeby elektřiny“

Jednací jazyk: němčina

Účastnice řízení

Účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek: Spolková republika Německo (zástupci: T. Henze a R. Kanitz, zmocněnci, ve spolupráci s T. Lübbigem, Rechtsanwalt)

Další účastnice řízení: Evropská komise (zástupci: K. Herrmann a T. Maxian Rusche, zmocněnci)

Výrok

Rozsudek Tribunálu Evropské unie ze dne 10. května 2016, Německo v. Komise (T-47/15, EU:T:2016:281), se zrušuje.

Rozhodnutí Komise (EU) 2015/1585 ze dne 25. listopadu 2014 o režimu podpory SA.33995 (2013/C) (ex 2013/NN) [který zavedlo Německo na podporu elektřiny z obnovitelných zdrojů a uživatelů s vysokou spotřebou energie], se zrušuje.

Evropské komisi se ukládá náhrada nákladů řízení souvisejících jak s řízením o kasačním opravném prostředku, tak s řízením v prvním stupni.

____________

1 Úř. věst. C 326, 5.9.2016.