Language of document : ECLI:EU:T:2021:763

BENDROJO TEISMO (devintoji išplėstinė kolegija) SPRENDIMAS

2021 m. lapkričio 10 d.(*)

„Konkurencija – Piktnaudžiavimas dominuojančia padėtimi – Bendroji ir specialioji prekių paieška internete – Sprendimas, kuriuo konstatuojamas SESV 102 straipsnio ir EEE susitarimo 54 straipsnio pažeidimas – Piktnaudžiavimas sverto poveikiu – Konkuravimas remiantis nuopelnais arba antikonkurenciniai veiksmai – Konkurentų galimybės naudotis dominuojančios įmonės teikiama paslauga, naudojimosi kuria neįmanoma veiksmingai pakeisti, sąlygos – Dominuojančios įmonės pranašumo suteikimas savo pačios specialiosios paslaugos rezultatų rodymui – Poveikis – Būtinybė parengti priešingos padėties scenarijų – Nebuvimas – Objektyvūs pateisinimai – Nebuvimas – Galimybė skirti baudą atsižvelgus į tam tikras aplinkybes – Baudų nustatymo metodo gairės – Neribota jurisdikcija“

Byloje T‑612/17

Google LLC, anksčiau – Google Inc., įsteigta Mauntin Vju, Kalifornija (Jungtinės Amerikos Valstijos),

Alphabet, Inc., įsteigta Mauntin Vju,

atstovaujamos advokatų T. Graf, R. Snelders, C. Thomas, K. Fountoukakos-Kyriakakos, R. O’Donoghue, M. Pickford, QC, ir baristerio D. Piccinin,

ieškovės,

palaikomos

Computer & Communications Industry Association, įsteigtos Vašingtone (Jungtinės Amerikos Valstijos), atstovaujamos advokatų J. Killick ir A. Komninos,

įstojusios į bylą šalies,

prieš

Europos Komisiją, atstovaujamą T. Christoforou, N. Khan, A. Dawes, H. Leupold ir C. Urraca Caviedes,

atsakovę,

palaikomą

Vokietijos Federacinės Respublikos, atstovaujamos J. Möller, S. Heimerl ir S. Costanzo,

ELPA priežiūros institucijos, atstovaujamos C. Zatschler ir C.Simpson,

Bureau européen des unions de consommateurs (BEUC), įsteigto Briuselyje (Belgija), atstovaujamo advokato A. Fratini,

Infederation Ltd, įsteigtos Kroutorne (Jungtinė Karalystė), atstovaujamos solisitorių A. Morfey, S. Gartagani, L. Hannah, A. D’heygere, K. Gwilliam ir advokato T. Vinje,

Kelkoo, įsteigtos Paryžiuje (Prancūzija), atstovaujamos advokatų J. Koponen ir B. Meyring,

Verband Deutscher Zeitschriftenverleger eV, įsteigtos Berlyne (Vokietija), atstovaujamos profesoriaus T. Höppner ir advokatų P. Westerhoff ir J. Weber,

Visual Meta GmbH, įsteigtos Berlyne, atstovaujamos profesoriaus T. Höppner ir advokato P. Westerhoff,

BDZV – Bundesverband Digitalpublisher und Zeitungsverleger eV (anksčiau – Bundesverband Deutscher Zeitungsverleger eV), įsteigtos Berlyne, atstovaujamos profesoriaus T. Höppner ir advokato P. Westerhoff,

ir

Twenga, įsteigtos Paryžiuje, atstovaujamos advokatų L. Godfroid, S. Hautbourg ir S. Pelsy,

įstojusių į bylą šalių,

dėl pagal SESV 263 straipsnį pateikto prašymo panaikinti 2017 m. birželio 27 d. Komisijos sprendimą C(2017) 4444 final dėl procedūros pagal SESV 102 straipsnį ir EEE susitarimo 54 straipsnį (byla AT.39740 – Paieškos sistema Google (Shopping)) arba, nepatenkinus šio prašymo, panaikinti arba sumažinti ieškovėms skirtos baudos dydį

BENDRASIS TEISMAS (devintoji išplėstinė kolegija)

kurį sudaro pirmininkas S. Gervasoni, teisėjai L. Madise (pranešėjas), R. da Silva Passos, K. Kowalik-Bańczyk ir C. Mac Eochaidh,

posėdžio sekretorė E. Artemiou, administratorė,

atsižvelgęs į rašytinę proceso dalį ir įvykus 2020 m. vasario 12, 13 ir 14 d. posėdžiui,

priima šį

Sprendimą

I.      Ginčo aplinkybės

A.      Kontekstas

1        Google LLC (anksčiau – Google Inc.) yra JAV bendrovė, kurios specializacija – su interneto naudojimu susijusios prekės ir paslaugos. Ji daugiausia žinoma dėl savo paieškos sistemos, kuri leidžia internautams (toliau pagal kontekstą taip pat vadinami interneto naudotojais arba vartotojais) pasitelkus jų naudojamą naršyklę ir hiperteksto saitus rasti ir pasiekti jų poreikius atitinkančias interneto svetaines. Nuo 2015 m. spalio 2 d. Google LLC yra pagrindinei įmonių grupės bendrovei Alphabet, Inc. visiškai priklausanti patronuojamoji bendrovė (toliau kartu – Google).

2        Google paieškos sistema, prieinama adresu www.google.com arba panašiais adresais su nacionaliniu plėtiniu, leidžia gauti paieškos rezultatus, pateikiamus interneto naudotojų ekranuose matomuose tinklalapiuose. Ši paieškos sistema atrenka tokius rezultatus pagal bendruosius kriterijus ir interneto svetainės, į kurias nukreipiama šiuose rezultatuose, nemoka Google už jų rodymą (toliau – bendrosios paieškos rezultatai arba bendrieji rezultatai), arba atrenka juos pagal specifinę konkrečiai atliekamos paieškos rūšies logiką (toliau – specialiosios paieškos rezultatai). Tam tikrais atvejais specialiosios paieškos rezultatai gali būti rodomi, internautui neatliekant jokio konkretaus veiksmo su bendrosios paieškos rezultatais tame pačiame tinklalapyje (toliau – bendrųjų rezultatų tinklalapis (‑iai)“), arba rodomi vieni tik po to, kai internautas pateikia užklausą Google specialiosios paieškos sistemos tinklalapyje ar aktyvavus tam tikrose Google bendrųjų rezultatų tinklalapių vietose esančias nuorodas. Google išvystė įvairias specialiosios paieškos paslaugas, pavyzdžiui, taikomas žinioms, informacijai ir vietos komerciniams pasiūlymams, kelionėms lėktuvu arba prekių pirkimui. Šioje byloje nagrinėjama būtent pastaroji kategorija.

3        Specialiosios paieškos paslaugos, skirtos prekėms pirkti (toliau – prekių palyginimo paslaugos), teikiamos neparduodant prekių, tačiau teikiant šias paslaugas lyginami ir atrenkami ieškomą prekę siūlančių internetu prekiaujančių pardavėjų pasiūlymai. Tai gali būti tiesioginiai pardavėjai arba prekybos platformos, kuriose pateikiami daugelio pardavėjų pasiūlymai ir kuriose galima nedelsiant užsisakyti ieškomą prekę (žinomiausios prekybos platformos yra eBay, Amazon, Price Minister arba Fnac).

4        Kaip ir bendrosios paieškos rezultatai, specialiosios paieškos rezultatai gali būti „natūralūs“, t. y. jie nėra apmokami interneto svetainių, į kurias šie rezultatai nukreipia, net jei tai yra prekeivių interneto svetainės. Šių natūralių rezultatų pateikimo tvarka rezultatų tinklalapiuose taip pat nepriklauso nuo mokėjimo.

5        Google rezultatų tinklalapiuose, kaip ir kitų paieškos sistemų rezultatų tinklalapiuose, taip pat rodomi rezultatai, už kuriuos interneto svetainės, į kurias nukreipia šie rezultatai, sumoka. Šie rezultatai, paprastai vadinami „skelbimais“ (anglų k. santrumpa „ads“), taip pat susiję su internauto atlikta paieška ir išskiriami iš natūralių bendrosios arba specialiosios paieškos rezultatų, pavyzdžiui, žodžiais „skelbimas“ arba „remiama“. Jie rodomi konkrečiose rezultatų tinklalapių vietose arba tarp kitų rezultatų. Tai gali būti specialiosios paieškos rezultatai, ir iš tiesų kai kurios Google specialiosios paieškos paslaugos grindžiamos mokamo įtraukimo sistema. Šių rezultatų rodymas susietas su reklamos užsakovų įsipareigojimais, kuriuos jie prisiima aukcionuose. Tam tikrais atvejais taikomi papildomi atrankos kriterijai. Reklamos užsakovai sumoka Google, kai internautas spusteli (taigi, aktyvuoja) jų skelbime esantį hiperteksto saitą, kuris nukreipia į jų interneto svetainę.

6        Google bendrųjų rezultatų tinklalapiuose gali būti arba yra rodomi visų šio sprendimo 2–5 punktuose nurodytų rūšių rezultatai. Be to, kaip paaiškinta šio sprendimo 2 punkte, specialiosios paieškos rezultatai, nesvarbu, ar tai būtų natūralūs rezultatai, ar skelbimai, taip pat gali būti rodomi vieni specialiųjų rezultatų tinklalapyje, internautui pateikus užklausą viename iš Google paieškos sistemos specialiosios paieškos tinklalapių arba aktyvavus tam tikrose Google bendrųjų rezultatų tinklalapių vietose esančias nuorodas.

7        Kitos paieškos sistemos nei Google siūlo arba yra siūliusios bendrosios ir specialiosios paieškos paslaugas, kaip antai Alta Vista, Yahoo, Bing arba Qwant. Be to, yra ir specifinių paieškos sistemų, skirtų prekių palyginimui, kaip antai Bestlist, Nextag, IdealPrice, Twenga, Kelkoo arba Prix.net.

8        Remiantis Google pateiktais paaiškinimais, kurie nebuvo ginčijami, ji pradėjo teikti prekių palyginimo paslaugą internautams 2002 m., po to arba tuo pat metu kaip ir kitos paieškos sistemos, kaip antai Alta Vista, Yahoo, AskJeeves ar America On Line (AOL). Šių iniciatyvų imtasi reaguojant į tai, kad paieškos sistemų iki tol naudoti procesai nebūtinai davė konkrečią paiešką atitinkančius reikšmingiausius rezultatus, pavyzdžiui, susijusius su naujienomis arba prekėmis. Todėl nuo 2002 m. Google ėmė teikti prekių palyginimo rezultatus (toliau – prekių rezultatai) Jungtinėse Amerikos Valstijose, o maždaug po dvejų metų laipsniškai – ir kai kuriose Europos šalyse. Šie rezultatai buvo ne įprastų jos bendrosios paieškos algoritmų, taikomų interneto svetainėse pateikiamai informacijai, rezultatai (iš pradžių ši informacija buvo gaunama naudojant vadinamąjį „crawling“ procesą, kurį naudodama Google tyrinėja interneto turinį indeksavimo tikslais ir tada atrenka jį tikslu įtraukti į Google „interneto rodyklę“, ir galiausiai išrūšiuoja šį turinį pagal rodymo svarbą reaguojant į internauto užklausą), o specialiųjų algoritmų, taikomų pačių pardavėjų pildomoje duomenų bazėje, vadinamojoje „prekių rodyklėje“ esančiai informacijai, rezultatai. Iš pradžių šie rezultatai buvo pateikiami naudojant specialiosios paieškos tinklalapį Froogle, kuris buvo atskiras nuo paieškos sistemos bendrosios paieškos tinklalapio, bet vėliau, Jungtinėse Amerikos Valstijose nuo 2003 m., o kai kuriose Europos šalyse nuo 2005 m. – naudojant ir paieškos sistemos bendrosios paieškos tinklalapį. Pastaruoju atveju prekių rezultatai buvo rodomi sugrupuoti bendrųjų rezultatų tinklalapiuose vadinamajame Product OneBox (toliau – Product OneBox) žemiau tinklalapio viršuje arba šone esančių skelbimų arba lygiagrečiai jiems ir virš bendrosios paieškos rezultatų, kaip parodyta toliau Google pateiktame pavyzdyje su paaiškinimais:

Image not found

9        Jei internautas naudojo bendrosios paieškos tinklalapį užklausai dėl prekės suformuluoti, paieškos sistemos pateikti atsakymai apėmė ir atsakymus pagal specialiąją paiešką, ir atsakymus pagal bendrąją paiešką. Spustelėjęs Product OneBox rezultato nuorodą, internautas buvo tiesiogiai nukreipiamas į atitinkamą ieškomos prekės pardavėjo interneto svetainės tinklalapį, kurioje buvo galima nusipirkti šią prekę. Be to, Product OneBox esanti speciali nuoroda leido nukreipti interneto naudotoją į Froogle rezultatų tinklalapį, kuriame buvo pateikiamas platesnis su prekėmis susijusių specialiųjų rezultatų pasirinkimas. Google paaiškina, kad Froogle rezultatai niekada nebuvo rodomi bendrosios paieškos rezultatuose, bet kitų specialiųjų prekių palyginimo paieškos sistemų rezultatai vis dėlto galėjo būti rodomi tame tinklalapyje.

10      Google teigia, kad nuo 2007 m. ji pakeitė prekių rezultatų pateikimo būdą.

11      Po šių pakeitimų Google vietoj pavadinimo Froogle savo prekių palyginimo specialiosios paieškos ir rezultatų tinklalapiams ėmė naudoti pavadinimą Product Search.

12      Kalbant apie bendrosios paieškos tinklalapio prekių rezultatus, rodomus bendrųjų rezultatų tinklalapiuose pirma, Google papildė Product OneBox turinį, pridėdama nuotraukas. Šiuo tikslu Google pateikė toliau nurodytą pirmojo tipo nuotraukų pridėjimo pavyzdį:

Image not found

13      Google taip pat diversifikavo galimas spustelėjimo ant rodomos rezultato nuorodos baigtis: nelygu atvejis, internautai, kaip ir anksčiau, buvo tiesiogiai nukreipiami į atitinkamą ieškomos prekės pardavėjo interneto svetainės tinklalapį, kuriame šią prekę galima nusipirkti, arba nukreipiami į specializuotą Product Search rezultatų tinklalapį, kuriame buvo galima rasti daugiau tos pačios prekės pasiūlymų. Ilgainiui Product Onebox įvairiose šalyse buvo pervadintas į Product Universal (toliau – Product Universal) (pavyzdžiui, 2008 m. Jungtinėje Karalystėje ir Vokietijoje), kartu didinant jo patrauklumą. Google pateikė tokius dviejų Product Universal variantų pavyzdžius su paaiškinimais:

Image not found

14      Antra, Google įdiegė vadinamąjį Universal Search mechanizmą, kuris, identifikavus prekės pirkimo paiešką, leido bendrųjų rezultatų tinklalapyje pagal hierarchiją išrūšiuoti į Product Onebox, o vėliau – į Product Universal įtrauktas prekes, palyginti su bendrosios paieškos rezultatais.

15      Kalbant apie mokamus prekių rezultatus, rodomus Google rezultatų tinklalapiuose, pažymėtina, kad nuo 2010 m. rugsėjo mėn. vietoj iki tol rodytų skelbimų, kuriuos sudarė tik tekstas (anglų k. „text ads“, toliau – tekstiniai skelbimai), Google Europoje pradėjo naudoti raiškųjį formatą. Jeigu to pageidavo reklamos užsakovas, spustelėjęs ant teksto, internautas galėjo didesniu už pradinį skelbimo tekstą formatu matyti ieškomų prekių nuotraukas ir reklamos užsakovo siūlomas jų kainas. Google pateikė tokio tekstinio skelbimo pavyzdį su paaiškinimais: