Language of document :

Recurs introdus la 4 decembrie 2020 de Hermann Albers eK împotriva Hotărârii Tribunalului (Camera a cincea) din 5 octombrie 2020 în cauza T-597/18, Hermann Albers/Comisia Europeană

(Cauza C-656/20 P)

Limba de procedură: germana

Părțile

Recurentă: Hermann Albers eK (reprezentant: S. Roling, avocat)

Celelalte părți din procedură: Comisia Europeană, Republica Federală Germania, Land Niedersachsen

Concluziile recurentei

Recurenta solicită Curții:

anularea în parte a Hotărârii Tribunalului din 5 octombrie 2020, Hermann Albers/Comisia (T-597/18, EU:T:2020:467), și anume a punctelor 1 și 2 din dispozitivul acesteia;

admiterea în totalitate a cererii formulate în primă instanță, prin care se solicita declararea nulității deciziei din 12 iulie 2018 a Comisiei C(2018) 4385 final1 , și obligarea Comisiei la plata cheltuielilor de judecată.

Motivele și principalele argumente

Recurenta susține că Tribunalul a interpretat în mod eronat articolele 107 și 108 TFUE, prin raportare la articolul 7a din Nidersächsischen Nahverkehrsgesetz (Legea privind transportul local a landului Saxonia Inferioară, denumită în continuare „NNVG”). Articolul 7a din NNVG ar constitui, contrar celor susținute de Tribunal, un ajutor de stat nou în privința căruia era necesară notificarea.

În ceea ce privește articolul 107 TFUE, nu ar fi vorba despre un simplu transfer intern de resurse financiare, întrucât entitățile competente ar fi beneficiat în mod direct, în dublul lor rol de proprietari de întreprinderi de transport public, de atribuirea unor asemenea resurse și le-ar utiliza prin alocare directă de manieră selectivă în detrimentul sectorului privat. Astfel, entitățile competente controlează întreprinderile de transport public „ca și când ar fi servicii proprii”. Atribuirea de fonduri entităților competente ar fi indisociabil legată de un efect de favorizare, în măsura în care la momentul relevant, utilizarea fondurilor pentru activitatea economică a întreprinderilor municipale este deseori deja stabilită. Aceasta denaturează concurența și afectează comerțul între statele membre.

În plus, dat fiind caracterul de ajutor de stat al articolului 7a din NNVG, dar și independent de acesta, există o încălcare a articolului 108 alineatul (3) TFUE, din cauza faptului că Republica Federală Germania nu a notificat Comisiei articolul 7a din NNVG.

____________

1     Decizia Comisiei Europene de a nu formula obiecții cu privire la măsura adoptată de Land Niedersachsen în temeiul articolului 7a din Niedersächsisches Nahverkehrsgesetz (Legea privind transportul local a landului Saxonia Inferioară) [cauza SA.46697 (2017/NN)] (JO 2018, C 292, p. 1).