Language of document :

Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Tribunalul Bucureşti (Romania) on esittänyt 2.12.2020 – HW, ZF ja MZ v. Allianz Elementar Versicherungs AG

(asia C-652/20)

Oikeudenkäyntikieli: romania

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Tribunalul Bucureşti

Asianosaiset

Kantajat: HW, ZF ja MZ

Vastaaja: Allianz Elementar Versicherungs AG

Ennakkoratkaisukysymys

Onko asetuksen (EU) N:o 1215/20121 11 artiklan 1 kohdan b alakohdan säännöksiä tulkittava siten, että ne koskevat vain [Euroopan unionin] jäsenvaltioiden kansainvälistä toimivaltaa, vai siten, että niissä säädetään myös vakuutuksen edunsaajan kotipaikan tuomioistuimen sisäisestä (alueellisesta) toimivallasta?

____________

1     Tuomioistuimen toimivallasta sekä tuomioiden tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta siviili- ja kauppaoikeuden alalla 12.12.2012 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1215/2012 (EUVL 2012, L 351, s. 1).