Language of document :

Cerere de decizie preliminară introdusă de rechtbank Amsterdam (Țările de Jos) la 7 decembrie 2020 – Mandat european de arestare emis împotriva lui X; cealaltă parte din procedură: Openbaar Ministerie

(Cauza C-665/20)

Limba de procedură: neerlandeza

Instanța de trimitere

Rechtbank Amsterdam

Părțile din procedura principală

Mandat european de arestare emis împotriva: X

Cealaltă parte din procedură: Openbaar Ministerie

Întrebările preliminare

Articolul 4 punctul 5 din Decizia-cadru 2002/584/JAI1 trebuie, într-adevăr, interpretat în sensul că, atunci când un stat membru alege să transpună această dispoziție în dreptul său intern, autoritatea judiciară de executare trebuie să dispună de o anumită marjă de apreciere în ceea ce privește aspectul dacă trebuie sau nu trebuie să refuze executarea MEA?

Noțiunea „aceleași fapte” de la articolul 4 punctul 5 din Decizia-cadru 2002/584/JAI trebuie interpretată în același mod precum aceeași noțiune de la articolul 3 punctul 2 din Decizia-cadru 2002/584/JAI și, în caz contrar, cum trebuie interpretată această noțiune din prima dispoziție menționată?

Condiția menționată la articolul 4 punctul 5 din Decizia-cadru 2002/584/JAI ca „sentința să fi fost executată [...] sau să nu mai poată fi executată, în conformitate cu dreptul țării de condamnare” trebuie interpretată în sensul că include o situație în care persoana căutată a fost condamnată definitiv, pentru aceleași fapte, la o pedeapsă privativă de libertate pe care a executat-o în parte în țara de condamnare și care în rest a fost anulată de o autoritate nejudiciară a acelei țări, în cadrul unei măsuri generale de clemență care se aplică și condamnaților care au comis fapte grave, precum persoana căutată, și care nu se bazează pe considerente raționale de politică penală?

____________

1     Decizia-cadru a Consiliului din 13 iunie 2002 privind mandatul european de arestare și procedurile de predare între statele membre (JO 2002, L 190, p. 1, Ediție specială, 19/vol. 6, p. 3).