Language of document :

Sodba Sodišča (peti senat) z dne 24. oktobra 2013 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Cour de cassation - Francija) – LBI hf, prej Landsbanki Islands hf proti Kepler Capital Markets SA, Frédéric Giraux

(Zadeva C-85/12)1

(Predlog za sprejetje predhodne odločbe – Reorganizacija in prenehanje kreditnih institucij – Direktiva 2001/24/ES – Členi 3, 9 in 32 – Nacionalni zakonodajni akt, ki določa reorganizacijske ukrepe z učinki postopka prenehanja – Nacionalna določba, na podlagi katere so po začetku veljavnosti moratorija prepovedani ali prekinjeni vsi sodni postopki zoper kreditno institucijo)

Jezik postopka: francoščina

Predložitveno sodišče

Cour de cassation

Stranke v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: LBI hf, prej Landsbanki Islands hf

Toženi stranki: Kepler Capital Markets SA, Frédéric Giraux

Predmet

Predlog za sprejetje predhodne odločbe – Cour de cassation – Razlaga členov 3, 9 in 32 Direktive 2001/24/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 4. aprila 2001 o reorganizaciji in prenehanju kreditnih institucij (UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 6, zvezek 4, str. 15) – Organi, pristojni za sprejetje reorganizacijskih ukrepov in odločanje o uvedbi postopka prenehanja kreditne institucije – Upravni ali sodni organi – Dopustnost ukrepov, ki izhajajo neposredno iz zakona države članice EFTA – Zakon, ki velja za postopke v teku v zvezi s sredstvi kreditne institucije v državi članici – Učinki na uporabo zakonske določbe druge države članice, na podlagi katere so od začetka veljavnosti moratorija prepovedani ali prekinjeni vsi sodni postopki zoper kreditno institucijo, v prvi državi članici, kadar so bili ukrepi zavarovanja sprejeti pred določitvijo moratorija.

Izrek

Člena 3 in 9 Direktive 2001/24/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 4. aprila 2001 o reorganizaciji in prenehanju kreditnih institucij je treba razlagati tako, da je treba reorganizacijske ukrepe ali ukrepe prenehanja finančne institucije, kot so ti, ki temeljijo na prehodnih določbah iz točke II zakona št. 44/2009 z dne 15. aprila 2009, šteti za ukrepe, ki jih sprejme upravni ali sodni organ v smislu teh členov Direktive 2001/24, ker navedene prehodne določbe začnejo veljati le na podlagi sodnih odločb, s katerimi se kreditni instituciji odobri moratorij.

Člen 32 Direktive 2001/24 je treba razlagati tako, da ne nasprotuje temu, da bi nacionalna določba, kot je člen 98 zakona št. 161/2002 z dne 20. decembra 2002 o finančnih institucijah, kakor je bil spremenjen na podlagi zakona št. 129/2008 z dne 13. novembra 2008, na podlagi katere so od začetka veljavnosti moratorija prepovedani ali prekinjeni vsi sodni postopki zoper finančno institucijo, veljala za ukrepe zavarovanja, kot so ti v postopku v glavni stvari, ki so bili v drugi državi članici sprejeti pred določitvijo moratorija.

____________

1 UL C 118, 21.4.2012.