Language of document :

2021 m. vasario 18 d. Nejvyšší správní soud (Čekijos Respublika) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje HJ

(Byla C-101/21)

Proceso kalba: čekų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Nejvyšší správní soud

Šalys pagrindinėje byloje

Pareiškėjas: HJ

Kita proceso šalis: Ministerstvo práce a sociálních věcí

Prejudicinis klausimas

Ar pagal 2008 m. spalio 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2008/94/EB1 dėl darbuotojų apsaugos jų darbdaviui tapus nemokiam 2 straipsnį, siejamą su 12 straipsnio a ir c dalimis, draudžiama nacionalinių teismų jurisprudencija, pagal kurią, vykdant su darbo užmokesčiu susijusius reikalavimus pagal Direktyvą 2008/94/EB, komercinės bendrovės direktorius nelaikomas „darbuotoju“ tik dėl to, kad jis kaip darbuotojas yra taip pat šios komercinės bendrovės įstatuose nustatyto organo narys?

____________

1 OL L 283, 2008, p. 36.