Language of document :

2021 m. vasario 17 d. Danske Slagtermestre pateiktas apeliacinis skundas dėl 2020 m. gruodžio 1 d. Bendrojo Teismo (trečioji kolegija) priimtos nutarties byloje T-486/18, Danske Slagtermestre / Europos Komisija

(Byla C-99/21 P)

Proceso kalba: danų

Šalys

Apeliantė: Danske Slagtermestre, atstovaujama advokato H. Sønderby Christensen

Kitos proceso šalys: Europos Komisija ir Danijos Karalystė

Apeliantės reikalavimai

Apeliantė Teisingumo Teismo prašo:

panaikinti 2020 m. gruodžio 1 d. Bendrojo Teismo nutartį byloje T-486/18.

Apeliacinio skundo pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Pirmasis apeliacinio skundo pagrindas: Bendrasis Teismas klaidingai taikė tiesioginės sąsajos reikalavimą. Grįsdama šį pagrindą apeliantė teigia, jog tam, kad būtų tiesioginė sąsaja, pakanka, jog Danske Slagtermestre paaiškino priežastis, kodėl dėl pakopinės sistemos jos nariai yra nepalankioje konkurencinėje padėtyje (žr. sprendimo byloje C-622/16 P–C-624/16 P 47 ir 50 punktus)1 . Todėl Bendrasis Teismas suklydo, kai skundžiamos nutarties 103 punkte laikėsi nuomonės, kad Danske Slagtermestre turi nurodyti, kurie konkretūs nariai buvo paveikti ir kaip konkrečiai pakopinė sistema daro poveikį jų konkurencinei padėčiai.

Antrasis apeliacinio skundo pagrindas: Bendrasis Teismas neatsižvelgia į tai, kad konkrečios sąsajos reikalavimas netaikomas bylose, kurioms taikoma SESV 263 straipsnio ketvirtos pastraipos trečia dalis. Todėl apeliantė teigia, kad Bendrojo Teismo nutartyje yra padaryta klaida, nes jos 103 punkte vertindamas tiesioginę sąsają jis pateikia nuorodą į 71–77 punktuose pateiktus argumentus dėl konkrečios sąsajos. Bendrasis Teismas tiek 63 punkte, kuriuo pradedamas skirsnis, tiek 82 punkte, kuriuo jis užbaigiamas, aiškiai nurodo, kad 71–77 punktai yra susiję tik su konkrečios sąsajos kriterijais.

Trečiasis apeliacinio skundo pagrindas: Bendrasis Teismas neatsižvelgia į tai, kad kriterijai, kuriuos Teisingumo Teismas taikė bylose C-622/16 P–C-624/16 P, patvirtina, kad šioje byloje yra įvykdytas tiesioginės sąsajos reikalavimas. Taigi apeliantė tvirtina, kad Danske Slagtermestre tinkamai nurodė, jog i) veikla yra panaši; ii) jos nariai vykto veiklą toje pačioje prekių ir paslaugų rinkoje kaip ir pagalbą gavusi bendrovė ir iii) jos nariai vykdo veiklą toje pačioje geografinėje rinkoje kaip ir pagalbą gavusi bendrovė. Šioje byloje jos narių veikla yra ne tik panaši, bet ir identiška pagalbos gavėjo veiklai.

Ketvirtasis apeliacinio skundo pagrindas: Bendrasis Teismas 103 punkte netinkamai vartoja žodį „parodė“, nes šis žodis yra daug intensyvesnė žodžių „paaiškino“ arba „nurodė“ forma. Šiuo atžvilgiu apeliantė tvirtina, kad nėra taip, kad Danske Slagtermestre nepaaiškino priežasčių, dėl kurių nariai susiduria su konkurencija, kuri buvo iškraipyta dėl pakopinės sistemos. Reikalavimas, kad pagalbos gavėjas nepatirtų išlaidų, kurių jis paprastai turėtų patirti vykdydamas kasdieninį valdymą ar normalią veiklą, jau yra įvykdytas. Tai matyti iš Teisingumo Teismo jurisprudencijos (žr., be kita ko, bylą C-172/03, Heiser, 55 punktas)2 .

Penktasis apeliacinio skundo pagrindas: bet kuriuo atveju Bendrasis Teismas klaidingai vertina bylos faktus, todėl 71–77 punktuose yra teisės klaidų. Apeliantė teigia, kad, pirma, Bendrasis Teismas suklydo abejodamas informacija, kurią pateikė Danske Slagtermestre, nepaisant to, kad šios informacijos neginčijo Komisija ar Danijos vyriausybė, ir, antra, Bendrasis Teismas suklydo neatsižvelgdamas į tam tikras svarbias detales, kurias Danske Slagtermestre kelis kartus nurodė savo ieškinyje, atsiliepime ir prieduose.

____________

1 2018 m. lapkričio 6 d. Teisingumo Teismo sprendimas Scuola Elementare Maria Montessori / Komisija, Komisija / Scuola Elementare Maria Montessori ir Komisija / Ferracci (C-622/16 P–C-624/16 P, EU:C:2018:873).

2 2005 m. kovo 3 d. Teisingumo Teismo sprendimas (C‑172/03, EU:C:2005:130).