Language of document :

2006. szeptember 1-jén benyújtott kereset - Erbežnik kontra Európai Parlament

(F-106/06. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: szlovén

Felek

Felperes: Anže Erbežnik (Luxembourg, Luxemburg) (képviselő: P. Peče ügyvéd)

Alperes: Európai Parlament

Kereseti kérelmek

A Közszolgálati Törvényszék semmisítse meg az Európai Parlament főtitkárának 2006. június 1-jei 110029. sz. határozatát;

a Közszolgálati Törvényszék hozzon határozatot, amelyben a felperest az elsődleges és másodlagos Európai Uniós jogszabályok alapján H.-val (jelenleg Erbežniknével) fenntartott élettársi viszonyban élőt ismeri el, amelyet az Európai Parlamentnél betöltött jogász-nyelvészi munkájának megkezdése óta tart fenn, és amely alapján ő is jogosult az Európai Parlament által a házas tisztviselőknek nyújtott és a háztartási támogatás alapján meghatározott beilleszkedési támogatás teljes összegére;

másodlagosan a Közszolgálati Törvényszék hozzon határozatot, amelynek értelmében az Európai Parlament az arányosság elve alapján köteles figyelembe venni a felperes családi állapotában bekövetkezett változást (házasságkötését), és köteles részére a 2005. augusztusi házasságkötését követően biztosított háztartási támogatás arányos részére vonatkozóan a (házas tisztviselőket megillető) beilleszkedési támogatás teljes összegét biztosítani;

a Közszolgálati Törvényszék az alperest kötelezze késedelmi kamatok megfizetésére;

a Közszolgálati Törvényszék az alperest kötelezze a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

A felperes - az Európai Parlament által történt 2003. szeptemberi felvételekor, majd azt követően is - állandó élettársi kapcsolatban élt barátnőjével, akivel 2005 augusztusában házasságot kötött. A felperes előadja, hogy kapcsolatát a szlovén törvények jogilag is elismerik.

Az Európai Parlamentben történő foglalkoztatásának kezdetekor a felperes háztartási támogatást igényelt, amelyet tőle megtagadtak, mivel ez a támogatás a személyzeti szabályzat VII. mellékletének 1. cikke értelmében csak a házas tisztviselőket, illetve az azonos nemű élettársakat illeti meg. 2005 májusában a felperes beilleszkedési támogatást igényelt, amely háztartási támogatásra jogosult tisztviselő esetén kéthavi, egyéb esetben egyhavi alapilletményének megfelelő összeg. A felperes a beilleszkedési támogatás egyedülállóknak nyújtott első részét kapta meg (amelyet három részletben folyósítanak, évente egy részletet). Házasságkötését követően igényelte a beilleszkedési támogatásnak a házas tisztviselőket megillető részét, azonban ezt tőle megtagadták, mivel családi állapota próbaidejének leteltét követően változott meg.

Keresetének alátámasztására a felperes különösen az alábbi jogalapokat adja elő:

-    elsőként a személyzeti szabályzat VII. melléklete 1. cikke (2) bekezdése c) pontjának és d) pontjának érvénytelenségét, másodlagosan pedig e cikkeknek az alperes igazgatási osztálya általi, alapvető közösségi fogalmak - így a munkavállalók szabad mozgásának, az Európai Uniós polgárságnak, a személyek szabad mozgásának, a hátrányos megkülönböztetés és az egyenlőtlen bánásmód tilalmának, illetve az alapvető emberi jogok és az arányosság elvének - megsértésével történő hibás értelmezését;

-    másodlagosan a próbaidő végének megállapítására - mint a beilleszkedési támogatásra való jogosultság legvégső határidejére - vonatkozó téves értelmezést, annak ellenére, hogy a kifizetésre egy hároméves időszak alatt kerül sor.

____________