Language of document :

2006. szeptember 15-én benyújtott kereset - Dittert kontra Bizottság

(F-109/06. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: Daniel Dittert (Luxembourg, Luxemburg) (képviselők: B. Cortese és C. Cortese ügyvédek)

Alperes: Európai Közösségek Bizottsága

Kereseti kérelmek

A Közszolgálati Törvényszék semmisítse meg a kinevezésre jogosult hatóság által hozott, a felperes R/73/06. sz. panaszát elutasító 2006. június 6-i határozatot, amelyben nem ítélt meg a felperesnek annyi érdempontot, amennyi a 2005-ös előléptetési időszakban történő előléptetéséhez szükséges lett volna, és ebben az időszakban nem léptette elő;

a Közszolgálati Törvényszék az alperest kötelezze a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

Keresetének alátámasztására a felperes egyetlen jogalapot hoz fel, amelynek értelmében a megtámadott határozat elfogadásakor több eljárási szabálysértés történt, illetve megsértették a gondos ügyintézés és a gondoskodási kötelezettség elvét.

Egy továbbra is megmagyarázatlan technikai problémát követően a felperes személyi aktáját főigazgatósága nem vette figyelembe a felperes 2005-ös előléptetési időszakra vonatkozó elsőbbségi pontjainak megállapításakor. A figyelembevétel elmaradása eljárási szabálysértés, amely a gondos ügyintézés és gondoskodási kötelezettség elvét is sérti.

Az említett hiányosságok a felperesre vonatkozóan jellegüknél fogva sértik a 2005-ös előléptetési eljárást és a felperes érdekeit, mivel a kinevezésre jogosult hatóságtól kevesebb érdempontot kapott, mint amit saját hivatali feljebbvalója (jelen esetben a versenyjogi főigazgatóság igazgatója) javasolt, miután e technikai problémára fény derült. A felperes szerint valójában a versenyjogi főigazgatóság igazolta, hogy a technikai probléma hiányában 7, tehát elegendő érdempontot kapott volna ahhoz, hogy AD 9 besorolási fokozatba léptessék elő; ugyanezen főigazgatóság egyebekben kifejezetten felkérte az A* előléptetési bizottságot, hogy orvosolja a felperest ért sérelmet, és ítéljen meg neki 7 érdempontot. Mindezek ellenére az A* előléptetési bizottság csak 4 "fellebbezési pont" felperesnek történő odaítélését javasolta, majd a kinevezésre jogosult hatóság e javaslatot vette alapul, amelynek következtében a felperes nem kapott elegendő pontot ahhoz, hogy a 2005-ös előléptetési időszakban AD 9 besorolási fokozatba léptessék elő.

A felperes előadja, hogy az A* előléptetési bizottság és a kinevezésre jogosult hatóság eljárása ahelyett, hogy orvosolta volna az említett technikai probléma okozta sérelmet, saját maga is eljárási szabálytalanságot eredményezett. Ennek megfelelően az A* előléptetési bizottság - a technikai probléma felfedezését követőn - túllépte megbízatásának kereteit és hatáskörét, amikor a felperes hivatali feljebbvalója által javasolt érdempontok csökkentéséről határozott. Mindezen felül sem az A* előléptetési bizottság, sem a kinevezésre jogosult hatóság nem végezte el a felperes érdemeinek tényleges összehasonlító vizsgálatát.

____________