Language of document :

2006. szeptember 15-én benyújtott kereset - Berrisford kontra Bizottság

(F-107/06. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: Michael Berrisford (Brüsszel, Belgium) (képviselő: E. Boigelot ügyvéd)

Alperes: az Európai Közösségek Bizottsága

Kereseti kérelmek

A Közszolgálati Törvényszék semmisítse meg a felperest a 2005. évi előléptetési időszakban az A*12-esből az A*13-as besorolási fokozatba előléptetett tisztviselők listájára fel nem vevő, következésképpen őt elő nem léptető bizottsági határozatot (a Közigazgatási Értesítő 2005. november 23-i, 2005/85. számában közzététel szerint) annyiban, amennyiben e határozatra akkor került sor, amikor a felperes az említett előléptetési időszakban elégtelen számú elsőbbségi pontot kapott;

a Közszolgálati Törvényszék semmisítse meg a felperes által a személyzeti szabályzat 90. cikkének (2) bekezdése alapján 2006. február 21-én R/123/06. sz. alatt benyújtott panaszát elutasító, 2006. június 6-i határozatot;

a Közszolgálati Törvényszék kötelezze az alperest vagyoni és nem vagyoni kártérítésként, valamint a felperes előmenetelének sérelme miatt 25 000 euró 2006. február 21-től (a panasz előterjesztésétől) évi 7%-os kamattal megnövelt összeg megfizetésére;

akárhogyan is, a Közszolgálati Törvényszék kötelezze az alperest - az Európai Közösségek Elsőfokú Bírósága eljárási szabályzata 87. cikkének 2. §-ának megfelelően - az összes költség viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

Keresetének alátámasztására a felperes három jogalapra hivatkozik, amelyek közül az elsőt a személyzeti szabályzat 45. cikkének megsértésére, e cikk általános végrehajtási rendelkezéseinek megsértésére, a személyzeti szabályzat XIII. mellékletének megsértésére, az indokolási kötelezettség megsértésére, valamint a nyilvánvaló értékelési hiba meglétére alapítja. A felperes közelebbről azt állítja, hogy kitűnő érdemei és "kétszeresen is az A4-es fokozatban hátrahagyott" volta ellenére, nem kapta meg az általános végrehajtási rendelkezések 12. cikke (2) bekezdésének c) pontjában előírt három átmeneti pontot, sem pedig a négy különleges járulékos elsőbbségi pontot, illetőleg a főigazgatósága által adható és az A csoport előléptetési vegyes bizottságához benyújtott kérelmében igényelt kiegészítő pontot. A felperes arra is hivatkozik, hogy az A*12-es tisztviselők 5%-os előléptetési arányát nem érték el.

A második jogalapot a felperes az esélyegyenlőség, a személyi állománnyal való egyenlő bánásmód, valamint a hátrányos megkülönböztetés tilalma elvének megsértésére alapítja. A felperes szerint mind a szabályok tartalma, mind az A*12-es besorolási fokozatban "hátrahagyottak"-ra vonatkozó átmeneti megoldásokra való tekintettel történő végrehajtásuk igazságtalan és hátrányosan különböztet különösen az egyéb besorolási fokozatokban "hátrahagyottak" részére hozott átmeneti intézkedésekhez viszonyítva. Ezenkívül a felperes szerint hátrányos megkülönböztetésre kerül sor az A*12-es besorolási fokozaton belül amiatt, hogy jelenleg e besorolási fokozatban vannak korábban előléptetett, volt A*11-es tisztviselők, akik négy, a besorolási fokozatban hátrahagyottaknak járó különleges elsőbbségi pontot hoztak magukkal a korábbi fokozatból.

A harmadik jogalapot a felperes a bizalomvédelem, a gondos ügyintézés és a gondoskodás elvének megsértésére alapítja. A felperes szerint az adminisztráció határozott ígéretei ellenére nem vették figyelembe a felperes kétszeresen "hátrahagyott" voltát, és a "második csatornának" nevezett előző rendszert. Ezenkívül, mivel az új előléptetési rendszert 2005-ben alkalmazták első alkalommal a felperes besorolási fokozatába tartozó tisztviselőkre, a felperes az állítja, hogy elvárhatta, hogy - többek között a "hátrahagyottság" tekintetében - más besorolási fokozatoknak a régi előléptetési rendszerből az új előléptetési rendszerbe való átmenet során elszenvedett hátrányok enyhítését szolgáló átmeneti intézkedéseket élvező tisztviselőivel azonos módon kezeljék.

____________