Language of document :

Sag anlagt den 18. september 2006 - Diomede Basili mod Kommissionen

(Sag F-108/06)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: Tamara Diomede Basili (Bruxelles, Belgien) (ved avocats T. Bontinck og J. Feld)

Sagsøgt: Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber

Sagsøgerens påstande

Annullation af den karriereudviklingsrapport, der blev meddelt sagsøgeren den 10. november 2005.

Kommissionen tilpligtes at betale sagens omkostninger.

Søgsmålsgrunde og væsentligste argumenter

Sagsøgeren, som er tjenestemand ved Kommissionen i lønklasse AD 11, deltog i Det Paritetiske Bedømmelsesudvalg ved GD ECFIN og i udvælgelseskomitéen for udvælgelsesprøve KOM/PA/04 i 2004. Sagsøgeren har med søgsmålet anfægtet sin karriereudviklingsrapport, idet der heri ikke er taget hensyn til udtalelsen fra "ad hoc bedømmelsesgruppen og til henstillinger om forfremmelse af personalerepræsentanter" i artikel 6, stk. 3, litra c), i de almindelige gennemførelsesbestemmelser til vedtægtens artikel 43. Sagsøgeren har ud over tilsidesættelsen af denne bestemmelse i de almindelige gennemførelsesbestemmelser anført, at vedtægtens artikel 43 og artikel 1 i vedtægtens bilag II er tilsidesat.

____________