Language of document :

Prasība, kas celta 2006. gada 18. septembrī - Diomede Basili pret Komisiju

(lieta F-108/06)

Tiesvedības valoda - franču

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Tamara Diomede Basili, Brisele (Beļģija) (pārstāvji - T. Bontinck un J. Feld, avocats)

Atbildētāja: Eiropas Kopienu Komisija

Prasītājas prasījumi:

atcelt Karjeras attīstības ziņojumu, kas prasītājai paziņots 2005. gada 10. novembrī

piespriest atbildētājai atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

Pamati un galvenie argumenti

Prasītāja, Komisijas ierēdne ar dienesta pakāpi AD 11, 2004. gadā piedalījās DG ECFIN Vērtēšanas komisijā un konkursa COM/PA/04 žūrijā. Ceļot prasību tā apstrīd savu Karjeras attīstības ziņojumu, jo tajā nav ņemts vērā "personāla pārstāvju ad hoc grupas izvērtēšanai un paaugstināšanas priekšlikumiem" ieteikums, kas paredzēts Civildienesta noteikumu 43. panta piemērošanas vispārīgo noteikumu 6. panta 3. punkta c) apakšpunktā. Papildus šīs normas pārkāpumam prasītāja izvirza arī Civildienesta noteikumu 43. panta un Civildienesta noteikumu II pielikuma 1. panta pārkāpumu.

____________