Language of document :

A Közszolgálati Törvényszék (második tanács) 2007. december 13-i ítélete - Basili kontra Bizottság

(F-108/06. sz. ügy)1

(Közszolgálat - Tisztviselők - Értékelés - Szakmai előmeneteli jelentés - A 2004. évi értékelési eljárás - Megsemmisítés iránti kereset - Alkalmazotti képviselők - Az ad hoc csoport véleménye)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: Tamara Diomede Basili (Brüsszel, Belgium) (képviselők kezdetben: T. Bontinck és J. Feld ügyvédek, később: T. Bontinck ügyvéd)

Alperes: az Európai Közösségek Bizottsága (képviselők: D. Martin és H. Kraemer meghatalmazottak)

Az ügy tárgya

A felperessel 2005. november 10-én közölt szakmai előmeneteli jelentés megsemmisítése, annak az "alkalmazotti képviselőket értékelő és előléptetésükre javaslatot tevő ad hoc csoport" véleményét figyelmen kívül hagyó részében.

Az ítélet rendelkező része

A Közszolgálati Törvényszék a keresetet elutasítja.

A felek maguk viselik saját költségeiket.

____________

1 - HL C 261., 2006.10.28., 37. o.