Language of document :

Kendelse afsagt af EU-Personaleretten (Første Afdeling) den 22. januar 2008 - Erbežnik mod Parlamentet

(Sag F-106/06) 1

Processprog: slovensk

Formanden for Første Afdeling har besluttet, at sagen skal slettes af registeret efter en mindelig bilæggelse af tvisten.

____________

1 - EUT C 281 af 18.11.2006, s. 46.