Language of document :

Virkamiestuomioistuimen määräys (ensimmäinen jaosto) 22.1.2008 - Erbežnik v. parlamentti

(Asia F-106/06)1

Oikeudenkäyntikieli: sloveeni

Ensimmäisen jaoston puheenjohtajan määräyksellä asia on poistettu virkamiestuomioistuimen rekisteristä sovintoratkaisun jälkeen.

____________

1 - EUVL C 281, 18.11.2006, s. 46.