Language of document :

Beschikking van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Eerste kamer) van 22 januari 2008 - Erbežnik / Parlement

(Zaak F-106/06)1

Procestaal: Sloveens

De president van de Eerste kamer heeft na minnelijke regeling de doorhaling van de zaak gelast.

____________

1 - PB C 281 van 18.11.2006, blz. 46.