Language of document :

Sklep Sodišča za uslužbence (prvi senat) z dne 22. januarja 2008 - Erbežnik proti Parlamentu

(Zadeva F-106/06)1

Jezik postopka: slovenščina

Predsednik prvega senata je odredil izbris zadeve na podlagi dosežene mirne rešitve spora.

____________

1 - UL C 281, 18.11. 2006, str 46.